Godkänd besiktningsman

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


Varför använda en godkänd        besiktningsman ??

Enkelt - det finns flera fördelar ekonomiskt jämfört med kostnaden! Låt mig peka bara på några vanliga situationer:

Enbeställare är framför allt en specialist som driftansvarig, och det är den kunskapen som ligger till grund för projektets tekniska specifikation, men som beställare är man inte specialist på ABT06 och AB04. Det går dessutom inte att  specificera allt. Vad gäller för allt det "ospecade" ?

En beställare blir under projektets gång även ”kompis” med entreprenörens medarbetare, och det görs överenskommelser, som oftast är informella och praktiska. Vid en besiktning kan en besiktningsman få ned dessa överenskommelser på papper, så att det inte negativt påverkar funktionsansvar eller garantier.

En besiktningsman kan  gå in och med sin sakkunskap inom området kräva att ej specificerat material håller en klass som motsvarar övrig utrustning. Det är svårt att som beställare att ställa krav på vad som är fackmannamässigt Ok eller inte.

Dolda delar glöms inte bort om entreprenören får uppdraget att kalla till förbesiktningar av dessa delar före en slutbesiktning. 

Ett ständigt problem brukar vara dokumentationen, som inte kommer fram i tid dvs till idrifttagning av en ny anläggning. Genom att en besiktningsman är med, så finns oftast dokumentation framme för att få en godkänd besiktning. Dessutom så kan en kunnig besiktningman även avgöra om t.ex. underlaget för PLC-programmeringen är tillräckligt för att underhållsansvariga i framtiden skall ha nytta av dem.

Har du inte funderat över att använda garantier istället för banksäkerheter, så läs detta.

Eventuellt uppkomna tvister brukar dessutom lösas snabbare och till en klart mindre kostnad.

Copyright © All Rights Reserved.