Försäkringsgaranti

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


Beställare - välj försäkringsgarantier före bankgarantier

Som godkänd besiktningsman (SBR) för rörarbeten och ombyggnationer på reningsverk, så studerar jag AB/ABT/ABK extra noga. En av de saker jag slås av är varför kommuner allt för ofta vill ha bankgarantier istället för försäkringsbaserade färdigställande- resp garantitids-garantier, samt att de garantier man kräver oftast enbart är på två år.

Det stämmer att kravet på säkerhet enligt AB/ABT kap 4§21 är på två år, dvs enbart motsvarande materialdelen enligt AB. Men ABT och utförandedelen av AB har ju en femårig garantitid (se kap 4 §7). Det medför ju att det ofta saknas garantiskydd under de sista tre åren. 

Dessutom försämrar ju beställarens krav  konkurrensen och höjer lämnade priser. Anledninen till det är att bankgarantierna

krymper likviditetsutrymmet för entreprenören och ställer därmed höjda krav på vinst. Speciellt om entreprenören skall ligga ute med 5% av kontraktsumman i 5 år.

Beställaren får ju i slutändan ändå alltid betala kostnaderna, vilket borde medföra att beställarsidan borde vara mer intresserad av försäkringsvarianterna, som dessutom normalt är något billigare.

Naturligtvis har de större etablerade företag lägre garantikostnader, men det ger ingen avgörande fördel jämfört med de mindre konkurrenterna. Försäkringslösningar för garantier medför därför en större konkurrens och bättre priser.

Vad kostar garantierna?

En bankgaranti kostar ung 2-3% ränta på  garantisumman, och kräver dessutom full säkerhet.

För ett entreprenadarbete på 6 mån medför det en kostnad på 0,1-0,15% av anbudssumman.

Därutöver 0,1-0,15% per år under garantitiden. (enligt villkor i AB/ABT).

En försäkringslösning ligger omkring 0,45% för fullgörande- och 5 års garantitidsgaranti därefter.

Copyright © All Rights Reserved.