Tjänster

Adress:

Sandslättsvägen 32

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


PROJEKTLEDNING,         GODKÄND BESIKTNINGSMAN

- Ombyggnad vatten-/reningsverk

- Ombyggnad simhallar

- Installation LTA, rörentrepenad

- Omhändertagande av industriellt

  processvatten


- Förbesiktningar

- Slutbesiktningar

- Garantibesiktningar

  enligt AB  och ABT

- Av VA-installationer och

  ledningsnät.

Copyright © All Rights Reserved.