Loggrar

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


DATALOGGRAR

Produkt


Visar alla typer av dataloggrar som kan beställas

Loggning av tryck/tryckslag på ledningsnätet eller övervakning av  nivåer i reservoarer och borror. Avläsning med IR -lokalt

Analys av tryckförändringar på nätet med mätning upp till 1000 ggr per sekund. Avläsning med IR lokalt.

Loggning av internt mätt tryck och parallellt flödet från extern flödesmätare. Kan avläsas lokalt med IR eller erhållas centralt via SMS/GPRS till FTP-sida.

Copyright © All Rights Reserved.