Ledningsnät UH

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


LEDNINGSNÄT

UNDERHÅLL

Produkt

SpecifikationTysta , 70% lättare brunnslcok

ÖPPNA BRUNNSLOCK


Lyfter tunga brunnslock med hjälp av 16 magneter och skonar ryggen tillsammans med lyftvagn APS 80/90.

Lyftmagnet mwed 17 magneter, för järn/cementlock

Lyftmagnet för mindre servislock

Påse för att ej magneter skall fastna vid lagring

Ett ok för att använda två magneter till en lyftvagn

Lyftvagn med ergonomisk lyftkapacitet på 300 kg!

Lyftvagn med ergonomisk lyftkapacitet på 240 kg!

För lock av icke magnetiskt material och extra fastsatta lock med lyfthål

Lyftdon som kan användas med grävare

Enkel hake för lyft och rensning

Pik för att hamra in i springor och lyfta

Spett för att lossa fastsatta lock

Specialtving för att lyfta galler som sitter fast

Lyfter brunnslock upp till 1500 kg

VRIDA VENTILER MANUELLT


Lås för servisventiler som följer DIN 3223E

Rostfritt brandpostlås för Typ A/B/C för vajerlås eller hänglås.

Element, torkställning för skor och kläder. Kan även fås med elpatron

    NYHET!

NY

Copyright © All Rights Reserved.