HISCAN

Adress:

Sandslättsvägen 32

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


Specifikation

Hydrofon

Batteripaket

Alfa-sändare

Material

Rostfritt stål 1,25"IG

Plasthölje

Glasfiberarmerad plast

Skyddsklass

IP68

IP68

IP67

Mått (mm)

dia60 x 68

150 X 80 X60

150 X 10 X 10

Vikt (kg)

0,6

0,35

1,3

Arbetstemperatur

-30C TILL +70 CKommunikation

Radio

-

Radio in/3G&4G ut

Batteritid

drivs av batteri

Litiumbatteri  byte var 5te år

Solcellsdrift

 HISCAN

Ett fast installerat system för läckövervakning av huvud- och överföringsledningar. Systemet arbetar med hydrofoner som automatiskt varje dag  korreleras mot varandra och rapporterar.

Avancerad signalbehandling för stor diameter och plaströr

Den inspelade ljudsignalen från varje sensor sänds till en central server med GUTERMANNs egna överföringsteknik mha senaste IoT-tekniken. När data kommit in på servern analyseras den automatiskt av en ny generation speciella algoritmer. En stor mängd olika filter tillhandahålls och är tillgängliga för att användaren skall kunna förbättra resultaten ytterligare: adaptivt filtrering, tidslinjeanalys och optimeringsfilter för olika material och diametrar. All GUTERMANNs 50 åriga know-how kring akustisk läckage används för att du skall finna läckorna i ditt nätverk.

Akustisk läcksökning system baserat på hydrofonsensorer

Kombinationen av hydrofonen teknik och kompetensen erhållen från ZONESCAN under >15 år medför en högre känslighet, som aldrig tidigare uppnåtts för obemannade, permanenta system. Stor mängder data, som samlats in från sensorer flera hundra meter från varandra, och förmågan att korrelera mellan sensorernas mätningar möjliggör optimal bulleranalys av läckljud och stor precision i identifiering av läckor. HISCAN har fokus för användning på stamledningar med stora diametrar, men även plaströrnät (PE, PVC) kan vara övervakas effektivt.

Spara data på CLOUD för fjärråtkomst och få avancerad rapportering

All data som registreras lagras på GUTERMANN CLOUD för framtida tillgänglighet. Gemensam plattform med andra GUTERMANN produkter, som du kan använda, t ex ZONESCAN ALPHA; Easyscan eller MULTISCAN. Hanteringen av mätningar har förbättrats efter återkoppling från många specialister runt om i världen. Det är användarens val om man skall nyttja enbart det befintliga datorstödet eller högspecialiserad detaljerad analys i samarbete med våra egna specialister.

Optimera användningen med världsberömd ZONESCAN-sortimentet

Om du redan är en användare av ZONESCAN produkten, så krävs inte en introduktion till HISCAN för att du skall kunna nyttja HISCAN. Det är samma gränssnitt och funktioner, men nu optimerad för HISCAN, som kräver mer data för signalbehandling och avancerad rapportering.

Är du ny till tekniken? Du kommer att snabbt lära dig arbetssättet och därefter förstå att ZONESCAN kommer att vara ett optimalt komplement till HISCAN. Det gör att all läckregistrering sker i en och samma systemplattform.

  Programfunktioner

• Webb-läsarsbaserad molnprogramvara på säkra servrar av GUTERMANNs

   professionella värdpartner

• Kartläggning av alla loggrar och läckor (med hjälp av Google Maps och Street View-teknik)

• Läcka visar med noggrannhet av <1 m baserat på korrelationen med ljudfiler.

  Obegränsad datalagring

• Möjlighet att importera för kunden nätverksspecifika GIS- och rördata i KML-format

• Underhållsläge för realtidskontroll av varje utrustning

• Automatisk daglig beräkning av läcksannolikhet

• E-post för omedelbart läcklarm

• Hantering av händelsekort för kontroll av reparationsarbeten

• Avancerad frekvensanalys för att upptäcka falska läckalarm, som skapas av konstant mekaniskt brus, t.ex. kraftgeneratorer, transformatorer eller luftkonditioneringsapparater

• Grafisk visning av alla historiska ljudhistogram, frekvensspektrum och korrelationsdata för att kunna jämföra med ljud, då läcka inte fanns.

• Möjligt skicka mätning (E-post, SMS) för alternativ analys av medarbetare eller av GUTERMANN-specialist.

• Automatiska uppgraderingar till senaste programvaran.


Copyright © All Rights Reserved.