Gutermann

Adress:

Sandslättsvägen 32

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


GUTERMANN arbetar globalt och är ledande tekniskt,

när det kommer till intelligenta system för att finna

läckor på ledningssystem. Familjeföretaget, som enbart

fokuserar på läcksökning, startades 1948 och leds idag

av tredje generationen. Huvudkontoret ligger i Baar i

Schweiz och med tillverkande anläggningar i Tyskland,

säljkontor i  Europa, Nord - och Sydamerika, Mellanöstern,                                        Produktkatalog 1980

Sydostasien och Australien. 


GUTERMANN har idag 60 års erfarenhet av att konstruera, tillverka och sälja akustisk läcksökningsutrustning. En konstant vilja att utveckla tekniken tillsammans med brukare, har gjort att man idag ligger "snäppet" före sina konkurrenter trots att man ofta blir kopierade men aldrig till samma nivå. På grund av sitt engagemeng  för att leverera kvalitet, funktionalitet och användarvänlighet, så har GUTERMANNs produkter blivit kända för precision, kvalitet, tillförlitlighet bland professionella användare världen över.


GUTERMANN har lyckats ta det

gigantiska steget från hårdvaruleverantör

till leverantör av helt automatiska

nyckelfärdiga läcklarmsystem.

 
                                                                                                         Zonescan 820-systemet

VISIONEN


GUTERMANN vill vara med och forma framtiden. Vi skall leda intelligent läcksökningsteknologiför att minska förlorat dricksvatten pga brister i infrastrukturen. Därmed värnar vi världens mst värdefulla resurs - vattnet. GUTERMANN arbetar med miljövänlig teknik, som skall hjälpa människor att leva i ett långsiktigt hållbart samhälle.


HISTORIA

GUTERMANN har ofta varit banbrytande vad gäller tekniska lösningar. De senaste 10 åren har vi lagt all kraft på att realisera vår vision att kunna skapa ett komplett automatiskt obemannat system för permanent övervakning av ledningsnät. Det ger idag möjligheten att upptäcka och även peka ut var läckan är. Det gäller även små läckor och svårupptäckta läckor. Från kontrollrum kan idag ansvariga övervaka - i realtid - hela sitt ledningsnät. Det medför även att underlag erhålls för kontroll- och underhållsplanering. Det senare , tack vare, Zonescan Net - en databas, som lagrar ovärderlig information om nuvarande status, och kunskap om historiska läckor. Jämförande studier mellan olika områden kan göras, och bättre grundade beslut om reparationers storlek och eventuella omläggningar. "Smarta städer" kommer att använda det intelligenta läcksökningssystemet från GUTERMANNs..


ZONESCAN, med det fast uppkopplade systemet ALPHA och databasen ZONESCAN NET är tre hörnstenar. Efter de första installationerna har vi aktivt slipat och förbättrat både mjuk- och hårdvaran. 2010 installerades det största systemet i Mellanöstern, där vatten är mer bristvara än olja. Samtidigt anskaffade en tysk stad ett pilotsystem, som täckte centrum. Inom några dagar hade de hittat läckor, som när de var tätade betalade hela systemet på en månad. Resultaten är häpnadsväckande. Om ni har ett behov av övervakning, tveka inte , kontakta oss.


Gutermann Technology

Copyright © All Rights Reserved.