Aquascan TM2

Adress:

Sandslättsvägen 32

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


 AQUASCAN TM2 

Kraftfull och ”bäst-i-test” korrelator, som är konstruerad speciellt för att finna läckor på överförings- och plastledningar,  som medför låga frekvenser och kan kräva långa avstånd mellan givare.

Designad för tuffa förhållanden och mätningar

Ny mjukvara med högre bearbetningshastigheter, förbättrad teknisk signalbehandling ger ökad känslighet och möjligheten till obegränsat korrelationstid. Denna korrelator kan upptäcka även s.k. tysta läckage som bara genererar låga frekvenser. Den kan därför ange läckor exakt, även när det är mycket utmanande förhållanden.

Det gäller speciellt på rör med stor diameter (överföringsledningar), icke-metalliska rör och över längre avstånd än vad som tidigare varit möjligt.

Med sin kraftfulla radiokommunikation och med möjligheten att använda antennställning, gör det möjligt för Aquascan TM2 att korrelera läckor över avstånd på över 1 km.

Om så behövs kan hydrofoner kopplas till brandpost/ luftare och mäta direkt på vattenpelaren. Det kan ge upp till en 2-4 ggr högre känslighet. T.ex. över 600 m fann den en läcka på 5 l/min(!) på Sentab DN900 ledning.

Accelerometern/sensorn/givaren är placerad i en rostfri stålinkapsling som ger maximalt skydd för givaren, när de är placerade flera timmar/ dagar i en grop med ibland frätande ämnen.


Nya avancerade algoritmer och funktioner

Aquascan TM2 har en helt ny programvara. Tillsammans med en mängd nya och förbättrade funktioner gör detta Aquascan TM2 till den mest kraftfulla korrelatorn på marknaden.

Nedan finns beskrivet hur Auto-filter, Dämpa-pik, El-filter, Alternativ-läcka, Spotfilter och Filtrerad lyssning kan underlätta läcksökningen.


Ökad bekvämlighet för experterna med TM2

TM2 har ett ökat signal / brusförhållande med 40% jfr föreghångare, vilket hjälper till att hitta ännu tystare läckor.

Den patentskyddade "Pålagrade frekvensfilen "kan spela upp den verkliga ljudfilen på alla Windows-baserade datorer, men den inkluderar även mätdata (t.ex. rördimension, avstånd och material), så att dessa filer kan skickas via e-post och korrelationerna utföras på en annan dator med programvaran. Det gör det möjligt att även inhämta yttrande från en kollega eller Gutermanns experter


Mäta ljudhastigheten i aktuell ledning

Med känd läcka registrerat av korrelator med manuellt filter utanför eller mellan mätpunkter, kan man kontrollmäta ljudhastigheten i ledningen, och få mer exakt placering av ej funnen läcka. Med känd läcka utanför kan man även mäta exakt avstånd mellan mätpunkter.


Lyssna på inspelat ljud i stereo eller filtrerat

Operatören kan under/efter mätning antingen lyssna i Stereo till båda sensorerna eller på varje givare individuellt.

Den nya "Filtrerade lyssning" funktionen låter dig lyssna på läckljudet genom valt filter. Det är idealiskt för att undertryckande omgivande ljudbrus, som vägtrafik eller el-brus.


Spot-filter - när ingen plats utpekats

Aquascan TM2 har även ett Spot-filter, som inte arbetar med snabb Fourier-analys, som AUTO-filtret gör. Det är ett alternativt sätt att samla information från områden med trolig läcka (högt ljud), och TM2 försöker förstärka signalerna från de valda platserna, samt rensa bort störande brusljud från den övriga ledningen och därifrån anvisa troliga områden, som man kan klicka emellan. Det går även att lyssna på det filtrerade ljudet.


I leveransen ingår

1 st CommLink med magnetfotsantenn för fordon

1 par hörlurar

2 par accelerometrar

2 st antenner med förlängningsstativ, och kabel.

1 st laddningsenhet (från 12VDC och 110/230VAC)

   samtidig laddning av CommLink och acceleromterar

1 st väska i hårdplast

1 st bruksanvisning och programvara på svenska

2 års garanti. Gratis livslängd uppdatering av programvara.

Tillbehör

1 robust Windows Tablet PC

1 par hydrofoner med anslutningskablar till acceleromterar


Tekniska specifikationer

Rörmaterial:Alla vanliga rörmaterial; Blandat materialläge

Ljudhastighet: Ljudhastighetstabellen och kontrollen på platsen

Filter:Auto-filter, Spotfilter, Manuellt filter, Elfilter

Frekvensanalys FFT med hög upplösning, koherensanalys och tvärspektrumanalys

Frekvensrespons 1-5000 Hz

Dämpning av toppar:  Ingen begränsning i val för användare

Maximal korrelation: Obegränsad tidinspelning per korrelation

Minneskapacitet: Obegränsat (beror på datorenhetens minne) med efterbehandling

                                               av korrelation med ändrade parametrar

Sensorer Högkänsliga piezo-keramiska sensorer med rostfri stålkåpa med                                               radiosändare, magnetiska fästmagnet och 3dB förstärkning till antenn

Utsignal: Bluetooth för CommLink till PC. Radio sensorer till CommLink

Ingång Multifunktionsuttag på sensorer för laddning och anslutande

                                               hydrofoner

Batterier: Laddningsbart 3,7V litiumpolymerbatteri

Batteritid: kontinuerlig drift upp till 8 timmar vid full laddning

Mått CommLink: 200x110x30 mm accelerometer Ø61x128 mm

Vikt CommLink: 0,4 kg; accelerometer: 1,55 kg


Copyright © All Rights Reserved.

Kostnadseffektiv och mycket användarvänlig

I motsats till andra metoder att mäta på överföringsledningar, så behövs inga införande av sonder/ombyggnader när Aquascan TM2 används. Installationen är lätt med magnetisk anslutning av rostfritt stål accelerometer/givare och med radiokommunikation till operatören.

Det tillåter att operatören stänger brunnsluckan t.ex. vid längre dagskorrelationer eller korrelationer över natten, och användaren slipper snubbla på kablar. Ingen ytterligare kostnad för efterföljande rörinspektioner, stänga rörflöde, anborra, sensorer som flyter i ledning med risk för föroreningar av dricksvattnet. Eventuell användning av hydrofoner på brandposter eller luftare

kan vara enkelt sätt att få förstärkning av mätdata.

Användandet av Aquascan TM2 är extremt enkelt. En skärmbild, självinstruerande inläggning av uppgifter om ledningens längd, material och diameter, inlagda tabeller med ljudhastigheter mm

Med hjälp av stora pekskärmsknappar, och av det helt nya Autofiltret, så finner användaren läckor på ledningen. Lika enkelt som att använda en GPS i bilen.

Aquascan TM2 är därför även en lämplig  utrustning för användare med liten eller ingen läcksökningserfarenhet.

Ofiltrerat

En mätning över hela frekvensområdet (rosa fält)ger en mycket dålig sannolikhetsbild för läcka (här 11%), då en läcka ger ifrån sig en ljudbild från ett visst frekvensområde. Frekvensbilden beror till stor del på ledningsmaterial.
Manuellt filter

Genom att manuellt markera ett koherensområde, dvs där bägge accelerometrarna hör likartade ljud, så har här sannolikheten ökat till 30% och en topp börjar synas.


AUTO-filter går snabbt och automatiskt igenom alla möjliga olika frekvens-områden oberoende av material, och justerar/optimerar frekvensgränserna för att skapa högsta möjliga läcksannolikhet.

I detta fall ökade frekvensbandet enbart med 10-20Hz åt vardera hållet och läck-sannolikheten blev 83%. Det är inte praktiskt möjligt att kunna göra sådana här optimeringar manuellt i fält.

Sannolikheten blir högre om läckan är tvärs på ledningen, och blir lägre om läcka ligger på en sidoledning t.ex. läckande brandpost eller är en längsgående spricka pga att ljudet kommer från en större yta.


AUTO-filtret arbetar för att finna frekvensområden , som ger hög läcksannolikhet. Den värderar olika områden mot varandra. Det gör att det frekvensområde, som har störst sannolikhet (här 98%, ljusröd) visar det frekvensområdes ”träffbild”, men den visar även en möjlig Alternativ läcka (grått frekvensband).


Klickar man på det grå fältet , så blir det rosa och Alternativa läckans plats och sannolikhet(här 57%) visas.

OBS! Man skall alltid vara misstänksam på läckor indikerade inom 5% från ändpunkt pga osäkerhet i ljudhastighet. Mät helst om från andra platser.

Nu ligger den alternativa läckan inte så långt från den första läckan, som hade högre sannolikhet. Den första läckan kan därför störa träffbilden för den andra.

Med ”Dämpa pik”, kan man ta bort ett störande område t.ex. alternativ läcka, trolig mittkorrelation, känd störning som pumpstationsbrus utanför mätområdet. I detta fall medförde det att sannolikheten ökade från 57% till 87%.

El-filter - tar bort 50/60 Hz och eventuella övertoner om det finns elektriska störningar. Annars kan den förstöra viktig information. Läcksannolikheten utan el-filter är 62% (t.v. )men med el-filter påslaget försvinner viktig information och sannolikheten är nere på 31%.(t.h.)