Alpha2

Adress:

Sandslättsvägen 32

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


Zonescan Alpha


Det enda verkligt automatiska obemannade systemet, som kan övervaka ledningsnätet. Om läcka uppstår indikeras och även korreleras läckans plats fram. Sparar vatten, minskar kostnaden och ger underlag för framtida underhållsplanering, och under det man administrerar annat på kontoret


Få kontroll över ledningsnätet

Allt fler och fler smarta städer installerar Zonescan Alpha, som sitt system för att långsiktigt och systematiskt minska vattenförluster i ledningsnätet. Efter en installation kommer systemet automatiskt att meddela dig varje morgon om varje misstänkt läcka i det övervakade rörnätet och samtidigt ange exakta läge för varje läcka. Programvaran hjälper dig sedan med att hantera utvärderings- och reparationsarbetena samt hålla reda på all händelsehistorik. Det ger er ett optimalt verktyg för kontroll på ekonomin kring dricksvattenproduktion och ledningsunderhåll

Varför ZoneScan?

Helt automatiskt och obemannat system. Installationen av systemet utförs alt. övervakas av GUTERMANN för att garantera full täckning av det definierade området av rörnätet. Inget ytterligare behov av arbetstid för att kontrollera läcksökningen, då läckor identifieras automatiskt. Ny läcka rapporteras inom 24 timmar. Tack vare den avancerade spektrumanalysen utesluts falska läckor och andra störningar automatiskt.

Automatiskt larm, prioritering, placering

Installationen av utrustning görs eller (med egen personal) övervakas av GUTERMANN, som även gör idrifttagning. Det säkerställer funktion och täckning av ledningsnätsområdet. Installationen medför att mänsklig fältinventering inte längre är nödvändig. Nya läckor upptäcks inom 24 tim, och identifieras automatiskt samt plats för läckan visas. Tack vare avancerad analys, så identifieras falska ljud genom frekvensanalys (t.ex. elstörningar), vilket minskar driftkostnaderna.

Konstruerad och anpassad till verkligt behov

Zonescan Alpha-tekniken är resultatet av många års utveckling av hårdvara och mjukvara

Kombinerad med 50 års ständig utveckling av matematisk korrelationsteknik, egen tillverkning av nyckelkomponenter (t.ex. radioöverföringen), så leder GUTERMANN utvecklingen. Systemet klarar

-20C till +80C, och loggrarna klarar minst 5 års drift innan batterier behöver bytas.

Attraktiva och mångsidiga gränssnitt

Det befintliga ledningsnätet läggs upp med KLZ-fil. Det ger information så varje logger kan ge platsen för läckindikation och visa den på en kart (Google Maps ller StreetView-gränssnittet). Varje logger kan avläsas individuellt eller korskorreleras med annan logger. Särskilt program i dator gör det möjligt för användaren att utföra avancerad filtrering och spektralanalys. En speciell ”läcksannolikhet” räknas fram för att underlätta prioriteringen. I systemet finns verktyg för att justera plats för logger, ändra ledningsdata (material, diameter) om importerade GIS-data inte är korrekta.

Full överblick av vad som sker

En särskild "Underhålls- skärmbild"ger en komplett överblick över hela Zonescan-nätverket. För varje

enskilt system komponent operatören kan hämta ett brett sortiment av information. Systemet genererar

en automatisk anpassningsbar alert om det är något problem med någon av loggrarna eller repeatrarna t.ex. är batteriespänningen låg, inte svarar pga dålig antenn, blivit stulna, placerad på annan plats, extrem utomhustemperatur. På det sättet har användaren full kontroll på driften av alla ingående komponenter.


Självlärande system

ZoneScan Net-programvaran är utformad för att bli mer effektiv över tiden. Du får en stor databas av

historiska läckage och ljuddata inklusive riktiga ljudinspelningar och du kan lägga till specifika plats-

observationer som ljud (t.ex. från el luftvärmepumpar och fjärrvärme) samt röregenskaper (t.ex. ålder, material). Det ligger till grund för prioritering  av underhåll. Över tiden kommer ni att få successivt bättre kontroll av ert ledningsnät. En Händelse modul hjälper er att även planera reparationsarbetena effektivt.

 

Förbättra er image

Användandet av ZoneScan Alpha fasta ledningsnätsövervakningsprogram hjälper dig er erfarenhetsmässigt minska förlusterna av vatten betydligt. Det kommer att hjälpa er förutse/larma innan större rörbrott sker. Läckor, som kan orsaka betydande infrastrukturproblem. (t.ex. sjukhus som blir utan vatten). Ni kommer också av ansvariga, kommande medarbetare och kollegor att betraktas som en modern, miljömedveten och effektiv organisation, som har den bästa möjliga tekniska kontrollen.

 

 1. Repeater till gatulampor
 2. Antenn vid svåra lägen
 3. Handenhet för att installera
 4. CommLink för radio-Bluetooth
 5. Loggrar
 6. Alpha-sändare

Specifikation

Korrelerande logger 

Repeater station

Alpha -enhet

Skyddsklass

IP68

IP68

IP67

Batteritid

5 år

5 år

oändligt

Hölje

Aluminium

Aluminium/PVC

GAP, UV beständigt

Dimension(cm)

Dia 4 x 10

5 x 5 x 19,5

10 x 10 x 15

Vikt (g)

340

390

1000

Drifttemperatur

-30° to +70°C

-30° to +70°C

-30° to +70°C

Kommunikation

Radio

Radio

Radio /WiFi/GPRS

Tekniska funktioner

 • Antingen PC-programvara eller via webfunktioner på GUTERMANNs säkrade servrar
 • Utläggning av loggrar och läckors placering med hjälp av Google Maps och StreetView.
 • Läcka som visas med noggrannhet på 1 m baserat på korrelation av läcka från 2 loggrar.
 • Obegränsad datalagring (hyrs till låg kostnad per mätpunkt)
 • Möjligt att importera nätverksspecifika GIS- och ledningsdata i KML-format
 • Underhållsläge för realtidskontroll av varje logger, repeater och Alpha-enhet
 • Automatisk beräkning av läcksannolikhet baserat på flera timmars akustisk loggning
 • E-postlarm för omedelbar läckanmälan
 • Hantering av Händelsekort för uppföljning av reparationsarbete
 • Avancerad spektrumanalys för att undvika falska läckalarm som skapas av konstant el eller mekaniskt brus som från kraftgeneratorer, transformatorer eller luftvärmepumpar.
 • Dela med filer med andra - uppspelning av ljudinspelningar för bullertolkning av erfarna användare
 • Grafisk visning av alla historiska ljudhistogram, frekvensspektrum och korrelationsdata för att undersöka  svåra larmresultat
 • Fjärråtkomst möjlig från var som helst i världen - även av GUTERMANN-specialister för att hjälpa till vid svåra läcksökningar
 • Automatiska uppgraderingar av senaste mjukvaruversionen.

 

 Hårdvarualternativ

 • Skräddarsydda loggar (För brandposter ovan mark)
 • Split-unit loggers (för att installera loggrar i mycket små kamrar)
 • Alfa strömkälla: solkraft eller kraft via USB
 • Stålöglor på loggrar som stöldskydd
 • Integrering i kundspecifik radio/kommunikations-infrastruktur
 • Per land anpassad radiofrekvens

 

Copyright © All Rights Reserved.

Fördelarna med ett fast nätverk

Bortsett från fördelen i minskad arbetstid för läcksökning – rutinmässigt och akut, så ger ett fast närverk

mer exakt resultat. Anledningen är mindre utplaceringsfel och en större mängd över tid insamlad data.

Det gör att man kan finna än mindre och svårare läckor. Dessutom larmas det inom 24 tim om nya läckor och reparationer kan utföras snabbare. Allt för att minska vattenförlusterna. Erfarenhetsmässigt är det mycket märkbart. 

 

 

ZoneScan-plattformen är flexibel

Din ZoneScan-installation kan skräddarsys till ert specifika behov, storlek och infrastruktur. Ni kan täcka ett område av 20 till flera tusen mätpunkter. Ni kan använda de befintliga GPRS/Wi-Fi nätverken. Samma loggrar fungerar även för punktinsatser t.ex. för ”Lyfta & Flytta” användning (punktvis insats) eller ”Köra-förbi” användning (efterkontroll, rutinkontroll av område). Det gör att man kan testa tekniken innan beslut fattas om exakt var ett fast nätverk är lämpligast. Alla gjorda mätningar – oavsett arbetsmetod -  kan läggas upp i samma databank för senare analys.