ZONESCAN 820

 

 

Använd korrelerande loggrar för att enkelt hitta var läckor finns, och visa resultat på telefonens/surfplattans skärmkarta, samt lagra alla gjorda mätningar och misstänkta/hittade läckor på Zonescan.net

 

 

ZONESCAN 820 – korrelerande loggrar och Zonescan Smart

ZONESCAN 820 är utan tvekan den mest avancerade, robusta och bäst presterande loggern på marknaden.

Det samlar in ljudnivån under en inställd bestämd tidsperiod, och registrerar samtidigt  ljudfrekvensspektrat.

Det möjliggör en korrelation mellan olika loggrar, som varit aktiva. Falska positiva läckljud filtreras bort t.ex.

bullerkällor som är strömberoende (50 Hz med övertoner), och  anger den exakta platsen för läckor med

hjälp av korrelations- och korskorrelationsberäkningar med utgångspunkt från ljudbilderna.

 

Det finns tre standardanvändningar för ZONESCAN 820 loggrar:

Lyfta & Flytta (för att hitta svåra läckor eller utföra läcksökning i en speciell mätzon)

Köra förbi (för permanent eller periodisk utplacerade loggrar och t.ex. veckovis insamling av data. Kan

gälla efterkontroll efter att en läcka är lagad och trycket ökat i ledningsnätet

Fast övervakning i kombination med Alpha-kommunikationspaketet (världens enda obemannade och

automatiska permanenta övervakningssystem av ledningsnät) och med direkt dataöverföring till

Zonescan.net

 

I de två första applikationerna ovan övervakar Zonescans programvara mätningen och analyserar

brusegenskaper inom ledningsnätet och kan upptäcka och identifiera om och var läcka kan finnas.

I Köra förbi-läget kommer en Zonescan-, när man närmar sig aktuell logger, att automatiskt meddela

via systemets röstinbäddade programvara, först identifiera enheten innan den meddelar om det före-

ligger trolig läcka och sannolikheten för läckage vid denna tidpunkt. Om användaren önskar kan

användaren när som helst lyssna direkt på det digitalt överförda läckljudet till fordonet utan att det

behövs någon fysisk anslutning till logger.

                                                                                

PRODUKTBESKRIVNING

Den globala framgången för ZONESCAN 820:

ZONESCAN-loggern var den första korrelerade loggern i världen, och lanserades 2001. Den har sålts

i 100 000 tals exemplar, och fått en kontinuerlig förbättring av sina egenskaper. Den har blivit

mindre, känsligare och robustare. Innanmätet har inget känsligt kablage och miniatyrisering har gjort

dem minst av alla. ZONESCAN 820-loggen är den enda loggern på marknaden med en egen radiodrift

som är inbyggd för att helt uppfylla de mycket höga kraven vid frekvent utomhusbruk. Självklart är

loggrarna IP68 skyddade (Damm/vatten). På GUTERMANN har vi en nolltoleranspolitik för hårdvarufel

och allkontroll på funktionalitet.

ZONESCAN-familjen är flexibel:

Oavsett om du använder dina ZONESCAN 820-loggrar i

ett Lyfta & Flytta, Köra förbi eller Fast nätverk (med fjärr-

anslutning), köper du bara en typ av logger, som kan

användas för alla ändamål. Det gör att du kan ändra

ditt arbetssätt under arbetets gång eller lägga till fler

loggrar i din samling. Den dubbelriktade radioanslutningen

låter oss uppgradera dina loggrars programvara, när som

helst för att du ska vara helt uppdaterad med den senaste

 

Det lättanvända och populära ZONESCAN Smart Management-verktyget (under Android OS) låter dig

exportera alla dina projektdata till ZONESCAN Net. Det gör att du, som användare, kan välja att lagra all

data "i molnet" hos Gutermann och på så sätt få möjligheten att analysera, följa upp och sammanställa

all information.

30 gånger känsligare tack vare korrelation:

Från 2001 har vi lärt oss att ren ljudloggning producerar många falska positiva larm (t.ex. från elmotorer)

och många falska negativ (ej hittade / oidentifierade läckor). I städer finns det för mycket buller och

elektriska störningar som gör att ljudmätande-loggrar blir ineffektiva. ZONESCAN 820 loggrar kan filtrera

ut omgivande ljud runt loggarna (tack vare korrelationen) och elektriska och mekaniska ljud på röret

(med avancerad spektrumanalys) och identifiera vad som troligen är riktiga läckor. En annan viktig fördel

med korrelation är möjligheten att automatiskt och exakt ange placeringen av den identifierade läckan.

ledningsdata importerats med en KLZ-fil kommer läckan att placeras på rätt plats på ledningskartan.

ZONESCAN - loggaren för världsomspännande referens:

Zonescan 820-loggen har blivit den främsta läcksökningsloggern för många av de stora europeiska,

asiatiska och amerikanska teknikföretag som livnär sig på att professionellt hitta läckor. De har valt att

anpassa sitt arbetssätt till ZONESCAN-serien av produkter. ZONESCAN-produktfamiljen är tillgänglig med

fler radiofrekvenser än någon annan logger: Fast 868 MHz-frekvens i Europa och Mellanöstern, 916 MHz

 frekvens i Australien och Israel, 925 MHz frekvens i Japan eller 915 MHz frekvens med frekvenshopping

(spread spectrum) i Nordamerika, för att bara nämna de viktigaste.

Lyfta & Flytta-användningen:

När uttrycket Lyfta & Flytta  började användas av GUTERMANN-ingenjörer var det en metod att utföra

periodiska läcksökningar i ett begränsat område och där samla in data för en efterföljande analys.

Därefter sätts de ut i ett nytt område. Det är fortfarande en populär metod, då man på så sätt kan täcka

och periodiskt kontrollera alla ledningar i en hel stad med hjälp av relativt få loggrar. I Lyft & Flytta

metoden , så programmerar användaren alla loggrar innan de sätts ut över natten och därefter samlar

man dem nästa dag för att ladda ner och granska det nya insamlade mätmaterialet.

Köra-förbi-metoden:

I "Köra-förbi" -läget förblir loggarna permanent på de tilldelade platserna på ledningsnätet. Med

periodiska intervaller kör den som skall läsa av loggrarna runt till alla loggrar och ZONESCAN Commlink

tar automatiskt upp de gjorda mätningarna från loggrarna. Upp till 30 dagars loggning kan lagras, liksom

en natts korrelationsdata. Köra-förbi-metoden som verktyg rekommenderas om man vill övervaka ett

område, samla in historiska data för ett visst område och analysera specifika läcksituationer.

 

ZONESCAN Smart för smarta operatörer:

ZONESCAN smart revolutionerar läcksökningstekniken.

Java-baserad och tillgänglig för alla Android-operativsystem

på smartphones och surfplattor. Det är den mest avancerade

och mycket användarvänlig programvara för alla mobila

loggrar. All viktiga data (position på logger, läckans position,

importerade ledningsnätdata) och till och med din egen

nuvarande position visas på OpenStreetmap eller Google

Maps på samma tydliga och snygga sätt som vi vet från

ZONESCAN.net. ZONESCAN Smart kan användas för både

Drive-by och Lift & Shift-drift. Alla data kan exporteras till

ditt ZONESCAN Net-projekt.

 

Uppgradera till Fast:

Om du redan äger ZONESCAN 820-loggrar, kan du ansluta dem till en fast nätverksövervakning ZONESCAN

Alpha. Placera ut loggrar permanent på ditt ledningsnät, där du normalt har svårt att komma till t.ex.

infartsvägar eller mycket centrala delar av städer.  Koppla in dem via ZONESCAN repeaters (t.ex. i gatu-

lampstolpar) som kommunicerar med Alpha-enheter och vidare till ditt molnbaserade ZONESCAN Net-

konto. Du kommer aldrig att behöva lämna ditt kontor igen, förutom när läckor skall lagas.

Våra ZONESCAN smart och ZONESCAN nätverksplattformar är kompatibla. Du kan enkelt byta data mellan

. Använd ZONESCAN smart för maximal bekvämlighet i fältet och använd ZONESCAN-nät för obegränsad

datalagring, långsiktig korrelation och dataanalys och för att dela dina nätverksdata i din

organisation samt utökade rapporteringsverktyg

 

 

 

 

 

 

 

 


Först indikation på ljudet – aldrig tyst                             Sedan analys av ljudet – inte elbaserat ljud

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

…utan bred ljudbild                                                            …………med plats  utsatt

 

 

SYSTEMKONFIGURATION

 

Köra-förbi och Fast uppkoppling

Obegränsat antal ZoneScan 820 kan kopplas in via

ZoneScan Communication länk Radio/Bluetooth

 

LYFT & FLYTTA

Per läcksökningslag:

ca 40-80 x ZONESCAN 820

1 x ZONESCAN 820 systemkommunikationslänk

1 x ZONESCAN Smart-programvara (på Android)

1 x robust väska

 

FIXED NETWORK

Fast pris per inkopplad enhet och Gutermann ansvarar för att systemuppbyggnad med ”repeatrar” och ALPHA-insamlingsenheter finns, så att systemet fungerar.

Teknisk specifikation

Hölje:                  Högkvalitativ aluminium, rostfritt (option)

Skyddsklass:       IP68, dränkbar till 2m

Temperatur       -30 C till +70 C

batteribyte:       Beror på användning

Storlek:              100 x41,5 (Höjd x Dia)

Vikt:                    310 gram

Radiokommunikation:         868MHz (Sverige)

CommLink:         Radio mot loggrar och

                             Bluetooth mot handenhet