TRITON dataloggrar

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  t.ex.

 

-       Övervakning av tryck /tryckreglering

-       Övervakning av tryck i kritiska områden

-       Övervakning av tryckzoner

-       Övervakning av nivåer i dammar, reservoarer, borrhål

-       Övervakning flödesvariationer

-       Stegvis testning

-       Hydraulisk ledningsnätsanalys

-       Upptäcka tryckstötar/tryckfall

-       Övervaka inläckage/ dagvatten/ regnmängder

-       Övervaka pumpars Start och Stopp

-       Minsta flöde på natten

 

Den prisvärda och flexibla dataloggern, som underlättar övervakning och analys av ledningsnätet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Triton-seriens dataloggar är utformade för att täcka en mängd data-logger användningar

med ett litet antal produkter. Alla använder samma väl beprövade basteknik och struktur

för insamling av data men med olika extra variationer, vilket gör det möjligt att erbjuda en

logger för varje behovsområde.

 

Det finns olika alternativ för tryck- och/eller flödessensorer. De kan vara internt monterade

eller externt anslutna via MIL C Spec-kontakter, vilket gör att möjligheter att ansluta givare

och mäta på olika sätt är nästan obegränsade.

 

Oavsett val av loggning och sensorer är batterilivslängden över 5 år, när den används med

15 minuters intervall. De kan lagra data som momentanvärde, min-, max- och medelvärde

som utgår från den valda provtagningshastigheten. Mätningar ner till en sekund är möjligt

från en standardlogger. Speciella loggrar för mätning av snabba tryckvariationer klarar

1000 mätningar per sekund.

 

Loggrar lagrar data i ett fast flashminne organiserade i datafiler. Minnet kommer att behålla

data i 10 år även om batteriet faller ifrån.

 

Mätnoggrannheten optimeras med hjälp av en flerpunktskalibrering. Lagrade data kan

omkalibreras före, under eller efter inspelningen genom att helt enkelt kalibrera sensorn

igen till lagrade data i logger. Nedladdning av data sker snabbt via kontaktfri IrDA-

kommunikationslänk (115 200 baud).

 

Loggrars programvaran kan också uppgraderas i fält via IrDA-kommunikationslänken.

Tritons alla loggrar är helt vattentäta, helt nedsänkbara till 10 m djup

 

 

VARIANTER AV DATALOGGRAR

 

Plast

Rostfri

Display

Transient

GPRS

 

 

 

 

 

 

Plastinkapslad med möjlighet att välja tryck- eller flödesmätningar

 

Inkapslad i rostfritt stål med möjlighet att välja tryck- eller flödesmätningar

 

Inkapslad i rostfritt stål med display och möjlighet att välja tryck- eller flödesmätningar

 

Inkapslad i rostfritt stål med display och unik metod att kunna mäta snabba tryckändringar i ledningsnätet

 

Inkapslad i rostfritt stål med möjlighet att välja tryck- eller flödesmätningar, och överföra dem med SMS/ GSM/GPSR via SIM-kort.

 

 

 

 

 

 

TEKNISK SPECIFIKATION

 

 

Plast

Rostfri

Display

Transient

GPRS

Tryckmätning

Internt /Externt

Tryckområde

1 bar – 400 bar (max 40 bar intern tryckmätning)

Digital insignaler

Alla frekvenser upp till 400 per sekund

Analoga insignaler

0/4-20 mA, 0,5-4,5 VDC, 0-5 VCD, 0-10 VDC (annat är special)

Minne

2 MB organiserat i 6 olika datafiler med vardera 60000 mätvärden, plus 2 filer med 250 000 mätvärden. Engångs- eller cyklisk mätning – Start/Stop-mätning

Typ av minne

Fast minne, som håller värden 10 år om batteriet faller ifrån

Insamlingsfrekvens

1 sekund – 24 tim

10 ggr/s

1 s – 24 tim

Loggningsfrekvens

1 sekund till 24 tim

1000 ggr/s

1 s – 24 tim

Loggade analoga data

Medel-, nuvärde-, min-, maxvärde

Loggade digitala insignaler

Puls, ackumulerat och intervall

Kommunikation

IrDA Baud 115,200

…samt GSM, GPRS&SMS

LCD display

Saknas

8 siffrig display

Saknas

Fysisk storlek(mm)

87x57x40

145x60x55

145x90x55

145x90x55

192x120x80

Konstruktion

Plast (IP68)

Målat stål (IP68)

Gjut-Al(IP68)

Vikt (g)

250

650

1250

1250

2250

Arbetstemperatur

-20°C --+70°C

Externt batteri

Saknas

Gör insamling 1 kHz möjlig

Saknas

Byte batteri

Ej möjligt

Möjligt att själv byta batteri

 

 

 


KOMMUNIKATIONSENHET

 

Kommunikation på plats sker via en IrDA länk som arbetar

med 115 200 bauds hastighet. Med enheten kan data laddas

in till dator eller data om ny mätning laddas in till logger.

 

 

 

 

MJUKVARA

 

Finns att lagra ner gratis från web-sidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Artikelnummer

 

 

TRITON

TRI

-

x

x

-

xxxx

-

xxxx

-

x

 

Material inkapsling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostfritt stål

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Display

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Ja

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

Nej

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Trycksensor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

1 x intern

 

 

 

 

 

IP

 

 

 

 

1),2)

2 x intern

 

 

 

 

 

IPIP

 

 

 

 

 

1 x extern

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

1),2)

2 x extern

 

 

 

 

 

EPEP

 

 

 

 

1),2)

1x intern & 1 x extern

 

 

 

 

 

IPEP

 

 

 

 

 

Flödesmätning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

1 x Extern

 

 

 

 

 

 

 

EF

 

 

1),2)

2 x Extern

 

 

 

 

 

 

 

EFEF

 

 

 

Tillval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

3)

GPRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

3)

Transientmätning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     Bara med stålinkaplsling

 

2)     Max-antal ingångar är 3 st t.ex. 2 flöde+ 1 tryck alt 2 tryck och 1 flöde

 

3)     Obs notera de olika dimensionerna, specifikationer och batteritid.

 

 

       Pluggar

      

       För snabb anslutning till brandposter finns pluggar i aluminium

       för skruv- bajonett respektive Billman anslutning.