TRITON ID


FUNKTION

TRITON-sortimentet av dataloggar använder en ny dataloggningsarkitektur

som tillåter användaren att övervaka både tryck & flöde (från extern flödesmätare).

Grunden är medelvärden baserat på normalt 15 minuters loggning plus min-,

maxvärden med en snabbare insamlingsfrekvens ner till 1 sekund.

TRITON-sortimentet av loggar lagrar data i fast minne, som organiseras i 8 olika

datafiler. Varje datafil är en oberoende datalogger med egen start- och stopptid,

insamlingsfrekvens och loggningssätt. Olika filer loggar på olika sätt från samma

in-kanal. T.ex. Medelvärde, Nuvärde (tryck) alt Ackumulerat (flöde), Minimum,

Maximum, längd mellan pulser. Minnesstorleken har ökats för att klara

dataflöden i samband med höga pulsfrekvenser in.

 

TRITON ID har en inbyggd LCD-skärm som kan programmeras för att visa

tryck och flöde m.m. Noggrannhet i tryckmätningen optimeras genom

att de inbyggda trycksensorerna har kontakt med omgivande atmosfär

och en användning av flerpunkts-kalibrering. Loggade data kan om-

kalibreras när som helst. Omkalibrering av tryckgivaren sker via en snabb

 kontaktfri IrDA-kommunikationslänk (115 200 baud). Programvaran i

logger kan också uppgraderas i fält via IrDA-kommunikationslänken.

TRITON ID är helt vattentät, nedsänkbar och batteridriven med en

normal batterilivslängd på 10 år.

 

                                                                                 

APPLIKATIONER

1. Ledningsövervakning

2. Tryckprovning

3. Tryck / PRV-övervakning

4. Hydraulisk nätverksanalys

5. Tryckfall

6. Övervaka reservoarer, borror

7. Kontroll av inläckage

8. Pump PÅ / AV mätning

9. Min nattflödesanalys.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION
TRITON ID kan acceptera analoga ingångar:

Tryckgivare:10, 25, 40 bar. Djupmätare:0,15, 0,35, 0,7, 1, 2 bar. ± 0,25%. Upplösning 0,1 m.

Analoga ingångar: 0-10 mA, 4 – 20 mA. Spänning in: 0-1 VDC , 0 – 10 VDC

Minne: 2 M Bytes organiserat i 8 separata datafiler på minst 64000 mätningar vardera.

Satsvis eller cyklisk insamling - Start/Stopp. Fast minne. Data behålls i 10 år om batteriet

faller ifrån. Provtagningsfrekvens: 1 s till 24 tim. Loggningshastighet: 1 s till 24 tim.

Logg-sätt tryck: Medelvärde, Nuvärde, Min- och max-värde.

Loggsätt flöde: Ackumulerat, nuvärde, pulsintervall.

Kommunikation: IrDA - Baud Rate på 115.200 Baud.

LCD-skärm: 8-siffrig. Kan programmeras för att visa: Senaste värden och sammanfattningshistorik.

Batteritid normalt 10 år. Batterier kan bytas (standard Li-jon)

 

 

 

Dimensioner: 145L x 90B x 55D. Rostfritt stålhölje pulverlackerat (IP68 nedsänkbar).

Vikt: 1,25 kg Driftstemperatur: -20 till + 70 grader C. LCD-skärm: +5 till +70 grader C.

 

Logger: 1 till 4 kanaler analogt som kan väljas från 2-flöde och/eller 2- tryck.

Digitalt in: Pulsfrekvens upp till 400 pulser/s. Med extern kraftkälla max 1000 pulser/s.

TRITON ID kan fungera med många flödesmätare bl.a. :  GCR: Solid State: LP10, HP100

Elster: PSM, MSM, LRP, HRP, BPG20, Q4000 Actaris: Cyble LF, Cyble HF Sensus: RD01,

OPTO 06, OD 07 ABB: MagMaster, AquaProbe, AquaMaster Quadrina: MPT, MEP, QEP

 

Loggrar finns med  a) 2- tryck och 2 flödesloggrar

                                  b) 2- tryck och 1- flödeslogger

                                  c) 1- tryck och 1- flödeslogger

                                  d) 1- trycklogger

                                  e) 1- flödeslogger