TRITON –P logger

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Enkel prisvärd logger, som det ej går att byta batteri på för

-      Tryckmätning ledningsnät,

reservoarer och borror

-      Tryckslags-, tryckfallsövervakning

 

FUNKTIONER

TRITONs  dataloggrar använder en ny loggningsarkitektur,

som gör det möjligt för nvändaren att övervaka tryck /

flödesmätningar, som medelvärde baserat på (normalt)

15 minuters intervaller, samt min-/ maxvärden som samlas in

med högre insamlingsfrekvens.

 

TRITONs loggrar lagrar data i fast minne som är uppdelade i 8 datafiler. Varje datafil är en oberoende

dataloggfil med egen mätinställning och hastighet. Varje datafil kan lagra olika typer av data från samma

inmatningskanal. Det kan vara medel-, minimum- , maximum- och nuvärde.

Tryckmätningsnoggrannhet optimeras med hjälp av en flerpunktskalibrering. Loggade data kan

omkalibreras när som helst genom att tryckomvandlaren omkalibreras mot logger.

Lokal kommunikation sker via en snabb kontaktfri IR-kommunikationslänk.

TRITON-P loggen är helt vattentät, dränkbar och har normalt en batterilivslängd på 10 år.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                

 

SPECIFIKATATION

TRITON logger kan acceptera analoga ingångar från givare, inklusive:

Tryckgivare: 20 bar standard. Upp till max 40 bar (option)

Analog ingång: Ström: 0-10mA, 4 - 20mA eller Spänning: 0-1 VDC, 0 - 10VDC

Minne: 1 M Bytes organiseras i 8 separata datafiler med upp till 64 000 mätvärden.

Satsvis eller cyklisk mätning. Start / Stopp

Minnetyp: Flash-icke-flyktigt minne. Data sparas i 10 år om batterispänning faller bort. Ej bytbart batteri.

Loggningshastighet: 1 sekund till 24 timmar. Loggade datatyper: Medelvärde, Nuvärde, Minimum, Maximum

Kommunikation: IrDA - Baud Rate på 115.200 Baud. Dimensioner: 87mm x 57mm x 40mm

Konstruktion: Plastinkapslad (IP68 nedsänkbar). Vikt: 250g

Driftstemperatur: -20 till + 70 grader Celsius (-5 till + 160 grader F)