TRITON – GPRS

 

NYCKELFUNKTIONER

• Integrerat GPRS-modem

• Upp till 8-kanalig loggning med en eller två

   inbyggda tryckgivare.

• Upptäcker tryckslag

• Parallellt en eller två flödesloggrar

• Smart PIT-analys av pulsvärden från mätare

• Avancerade larmrapporteringsfunktioner.

• Externt GPRS-batteri för >10 års drifttid

• Flash-icke-flyktigt minne. Data behålls i

   10 år om batterikapaciteten faller bort.

• Lokal datahämtning via snabb snabbkontakt  

   IrDA-länk (115,200 baud).

Loggerprogramvaran kan också upp-

   graderas via luftlänk eller via

   IrDA-kommunikationslänken.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Zonmätning, tryckslagsövervakning, flöde- och tryckövervakning, läcksökning,

övervakning av reservoarer och borror.

 

SPECIFIKATION

TRYCK- & ANALOG INGÅNGAR TRITON II GPRS Klarar analoga ingångar från omvandlare inklusive:

Tryckgivare: 1 till 20 Bar ( option 40 bar) Djupsensorer: 0.15, 0.35, 0.7, 1.2 bar.

Analoga ingångar: 0-10mA, 4 - 20mA alt spänning  0-1 VDC, 0 - 10VDC

LOGGNING OCH KOMMUNIKATIONER

Minne: 1 M Bytes organiseras i 8 separata datafiler med 64000 mätningar per fil. Satsvis/cykliskt - Start / Stop

Minnetyp: Fast minne. Data behålls i 10 år om batteriströmmen faller bort. Går att byta Li-jon batterier.

Provtagningsfrekvens: 1 sekund till 24 timmar Loggningshastighet: 1 sekund till 24 timmar

Loggade datatyper:  Medelvärde/Nuvärde/Minimum/ Maximum Flödesloggningsmetoder: Ackumulerat, Händelse – Mätning pulstid.

Kommunikation: IrDA - Baud Rate på 115.200 Baud GSM-data, GPRS och SMS. GSM-modul:

Quadband GSM / GPRS-modem (900, 1800, 850 och 1900 MHz) Standard loggerområde: 1 till 4 kanaler

som kan väljas från 2-flödes och 2- tryck / analoga ingångar begränsas av höljets storlek och kontakter.

STORLEK och TEMPERATUR

Dimensioner: 150 mm x 80 mm x 60 mm (preliminär) Konstruktion: Gjuten aluminiumpulverbelagd och

målad (IP68 nedsänkbar) Vikt: 350 g Driftstemperatur: -20 till + 70 grader Celsius (-5 till + 160 grader F)

DIGITAL INGÅNGAR

Pulshastigheten kan vara upp till 400 pulser per sekund TRITON II GPRS kan fungera med många flödesmätare

sensorer inklusive de från. GCR: Solid State: LP10, HP100 Elster: PSM, MSM, LRP, HRP, BPG20, Q4000

Actaris: Cyble LF, Cyble HF Sensus: RD01, OPTO 06, OD 07 ABB: MagMaster, AquaProbe, AquaMaster

Quadrina: MPT, MEP, QEP