SG4 SLURRY VENTIL

 

 

 

Monteras på SP55 och SP65 för att kombinera rundpumpning med utpumpning.

Rundpumpning minskar viscositet och partikelstorlek, så att normal utpumpning kan ske. Kan monteras av och på pumparna på några få minuter.

 

 

TEKNISKA DATA

Diameter: 6”

Längd: 370 mm

Vikt 12 kg

Öppningar: 3 st