SAFEQUELL – vattenstation

 

 

Vattenstation med

-         Återströmningsskydd

-         Mätning

-         Central debitering

-         LED-beslysning   

FÖRDELAR

-          Kompakt   Breddkrav 160 cm

                     Höjdkrav   160 cm

-          Partikelfilter

-          Inga årliga avgifter

-          Enkel byggmontering.

-          Inkluderar dräneringslösning utlopp

-          LED-lampa med rörelsedetektor

-          Svenskt styrsystem

-          Fabriksfärdigt rörpaket att montera

-          Låsbar med hänglås.

-          Lågt underhåll

-          Standard klass 4 (BA)återströmningsskydd

-          Flexibel slanganslutning bryter köldbryggan effektivt

-          Lågt tryckfall

 

 

 

 

TEKNISKA DATA

-          Standard kapacitet 20 m3/tim

-          Inlopp: 1 ½”

-          Utlopp: C-slangkoppling

-          Material: Övervägande rostfritt 1.4301

-          Standard dimensionerad med     DN 40

-          RFID-kort för användare

-          GSM kommunikation till central dator hos vald server.

-          Debiteringsunderlag mha Excel