LOCKUP Magnetok

 

 

 

En brygga , som gör det möjligt att använda två basmagneter

samtidigt med hjälp av Vagn APS 90 eller APS 80.

Det kan vara nödvändigt vid mycket tunga brunnslock eller

om kontaktytorna är ojämna / dåliga.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Tekniska data

Material : Galvaniserat stål

Storlek :    B x L x H       6 x 34 x 12 cm   

Vikt :          0,5 kg