LOCKUP Lyfttving LB8

 

Robust och mångsidigt verktyg för att öppna de flesta brunnslock, galler och luckor oavsett form.

Manuell hantering av laster

upp till 25 kg utan arbetsskaderisk.

Lyfttvingen är i huvudsak en kraftig stång i vars ena ände det finns

två gängade stödfötter och en central justerbar krok. Genom att vinkla och justera stödfötternas nivå skapar man ett bra tag, vilket möjliggör öppnande. 

Tekniska data

Vikt 4,5 kg

Längd 100 cm

Material : Stång rostfritt stål

                 Krok/fötter 38NCD4

Livstidsgaranti på material.