LOCKUP Lyftkrokar

En uppsättning standardkrokar består av fyra med vingar och en med hok, som skall användas tillsammans med APS90/APS80, när inte magneterna klarar att lyfta brunnslocken. 

Krokarna har olika storlekar för att göra det möjligt att passa så gott som alla slitsar.

Rensa slitsen, för in vingen, vrid 90 grader och lyft. Krokar kan användas parvis.

Vingarna kan även specialutformas enligt kundorder. 

De fem lyftkrokarna levereras uppträdda på en stor säkerhetsnål som håller dem samman och gör dem lätta att hänga upp. Nålen är även bra till att rensa hålrum.