SLAMPRESS 30

 

 

 

 

 

Undvik för höga kostnader för mottagning av industriellt slam genom att höja torrsubstanshalten (TS)

 

 

FÖRDELAR

 

- Reducerar slamvolym med upp till 50%

- Viktreducering upp till 30%

- Snabb avbetalning genom lägre avgifter

- Korrisionsbeständigt material

- Tryckluftdriven

- Finns som EX-klassad maskin

- Kan kopplas direkt till flotationsanläggning

- Enkelt flyttbar och kompakt

- Satsvis bearbetning

 

 

FUNKTIONSBESKRIVNING

Slammet läggs i filtersäcken som finns i behållaren. Med en monterad tryckenhet blir slammet pressat. Filtratet kan rinna ut i botten och ev åter till processen. Tryckenheten monteras bort och den inbyggda fjäderplattan lyfterupp filtersäcken som kan tas bort till deponi/destruktion.

 

TEKNISKA DATA

Tryckluft                       6-8 bar                         1. Fjädertryckplatta

Slammbehållare              30 liter                          2. Tryckenhet

Standardmaskin                                                3. Slambehållare

L x B x H                       54,5 x36 x 160 cm          3.1 Filtersäck

Vikt                              c:a 50 kg                      4. Utlopp filtrat

 

Finns med fast eller pulserande tryck.