HYDRAMAT – för att rena processvatten

 

För rening av processvatten från

t.ex. lackering, tvättning, konservering, slipning, galvanisering

 

 

FÖRDELAR

 

-Automatisk funktion

-Inbyggd övervakning av   

    flockningsmedel,

    bandfilter,

    turbulens

-Kemisk neutralisering om behov

-Rostfritt utförande

-Fiberavskiljning

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKTIONSBESKRIVNING

Varje reningsprocess testas först fram på laboratorium. Testet är sedan grund för dimensionering av anläggningen.

 

Processvattnet kommer från uppsamlingstank för satsvis bearbetning i reaktor, som är försedd med doseringspump/skruv för t.ex. flockningsmedel,  omrörning och sedimentering. Automatisk kontroll av utgående klarfas. Om ej godkänt värde uppnås sker ytterligare tillsättning av kemikalie och processen görs om.

 

Behållaren töms via bandfilterpress, och filterbädden töms i behållare för transport till destruktion/ deponi.

Vid ev fel på filterbädd, så stängs anläggningen och behållarens innehåll töms i ett separat uppsamlingskärl.