HKA 100-HKA 200 –HKA 350

 för att rena processvatten manuellt

 

För rening av små mängder processvatten från

t.ex. lackering, tvättning, konservering, slipning, galvanisering, limning

 

FÖRDELAR

- Manuell skötsel

- Enkel hantering   

- Mycket god rening

- Bra åtkomst från alla håll

- Litet platskrav

- Rostfritt utförande

- Klar för anslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKTIONSBESKRIVNING

Processvattent leds in i reaktor. Flockningsmedel sätts till i halter, som framkommit vid laboratorieförsök. Omrörare startas med en knapp. Den stannar efter insatt löptid. Slammet sedimenterar nu ned i botten Två kulventiler öppnas för att leda bort klarfasen och slammet. Först töms klarfasen som snabbt rinner genom filterpapperet och därefter töms slamfasen, där sedimentet blir kvar på filterpapperet. Processen kan sedan upprepas.

 

TEKNISKA DATA

Finns standardreaktor och filtratbehållare på 100/ 200/ 350 liter

Filteruppsamlare är på 50 liter

Nätanslutning 230/50Hz

L x B x H   100x50x135 cm (HKA100)

                  120x60x150 cm (HKA200)

                  120x85x175 cm (HKA350)