HISCAN -

Fast övervakning av överföringsledningar

 


 

Ett fast installerat läckövervakningssystem för stamnät och överföringsledningar baserat på korrelerande hydrofonsensorer. Klarar upp till 800-1000 m mellan mätpunkter och har inget behov av extern el

 

 

Akustiskt läcksökningssystem baserat på hydrofonsensorer

 

Kompetensen av hydrofonteknik och erfarenheten av Zonescan hos Gutermann har kombinerat medfört en prestanda för akustisk läcksökning, som aldrig tidigare uppnåtts för automatiska fasta system. Stora mängder data, som samlas in från sensorer, som är åtskilliga hundra meter från varandra och ändå ger möjlighet att korrelera mellan mätpunkterna. Det har möjliggjort en bra frekvensanalys och därmed en korrekt placering av identifierade läckor. HISCAN är tänkt att användas främst på stamnät med stora diametrar, men även för plaströrsnät (PE, PVC), som skall kunna övervakas effektivt. Bägge områdena karaktäriseras av låga frekvenser på läckljudet

 

 


  Avancerad signalbehandling för stor diameter och plastledningar

 

Den inspelade ljudsignalen från varje sensor överförs till en central server genom Gutermanns egen version av senaste IoT-tekniken. Data på servern analyseras sedan automatiskt med en ny generation av speciella algoritmer. En mängd olika alternativ är tillgängliga för användaren för att ytterligare förbättra resultaten som tillhandahålls av systemet. Adaptiv filtrering, Tidslinjeanalys och optimerade filter för olika material och rördiametrar. Gutermanns erfarenhet från 70 år med akustisk läcksökning gör att systemet hittar även knepiga läckor i ditt nätverk.

 

Spara Spara och visa data på GUTERMANN CLOUD  för  global  tillgång och avancerad rapportering

Spara

Alla data som registreras av sensorerna lagras på Gutermann Cloud för framtida analyser. Det är en gemensam plattform även för andra Gutermann produkter, som ni kan använda t.ex. Zonescan, Alpha, Easyscan, Multiscan. Gutermann Cloud används idag, efter noggrann säkerhetsgranskning, av 100-tals professionella städer/organisationer runt om i världen. Användarna har även bidragit med kreativa synpunkter och erfarenheter under 15 år, som förbättrat användandet.

Gutermann Cloud står till ert förfogande för lätt ”expert-i-systemet-filtrering” eller högspecialiserad detaljerad analys i samarbete med våra egna specialister. Det är ert val.

 

 

 


Optimera användningen med väl beprövade Zonescan produkterna

 

 

 


 

Om du redan är användare av Zonescan-sortimentet? Då kommer användandet av HISCAN att vara lätt för dig. Den använder samma gränssnitt och funktioner, men nu optimerad för den nya uppgiften, som kräver mer data för automatisk signalanalys och avancerad rapportering. Systemet låter er få full kontroll på alla läckhändelser i ert nätverk

 

Om du är en förstagångs användare? Då kommer du snart att förstå varför Zonescan-sortimentet kommer att vara den perfekta basen till HISCAN, som nu gör det möjligt att täcka alla era behov av att finna läckor från en och samma systemplattform

 


. Teknisk specifikation

 

Specifikation

Korrelerande hydrofoner

Batterifunktion

ALPHA V2 Gateway

kommunikation

Material

 

Rostfritt stål, 1,25” invändig gänga

Aluminium i UPVC hölje

Plast, glasfiberförstärkt.

 

Skyddsklass

IP68

IP68

IP67

Mått

60 mm Ø x 68 mm

150 x 80 x 60 mm

15 x 10 x 10 cm

Vikt

0.6 kg

250 g (+100 g batteri)

1.3 kg

Temperaturområde

-30ᵒto +70ᵒC

-30ᵒ to +70ᵒC

-30ᵒ to +70ᵒC

Kommunikation

 

Egen radioteknik, som utnyttjar publika frekvensband.

-

Egen radioteknik med 3G eller 4G ut

Batteri-tid

El från extern strömkälla.

Utbytbara litium-batterier. Normalt 5 års teknisk livstid. (c:a 2 år vid användande med “Köra förbi”-metoden).

Obegränsad solcellsdrift.

 

 


   

       Programvarufunktioner

ü  Browserbaserad moln-mjukvara, som lagras på säkra servrar av Gutermann via av dem anlitad partner. Användare får egen unik VPN-kanal in till sina data/mätningar.

ü  Visning av läckor och loggrar med hjälp av Google Maps och StreetView -teknik

ü  Läcka som indikeras inom <1 m med hjälp av den korrelation, som hittat läckan.

ü  Obegränsad datalagring

ü  Möjlighet att importera GIS- och ledningsdata i KML-format

ü  Underhållsläge för realtidskontroll av varje utrustning t.ex. batteristatus, temperatur och kommunikation

ü  Automatisk beräkning av plats och läcksannolikhet

ü  E-postlarm sker omedelbart vid upptäckt läcka

ü  Hantering av händelse med stöd för åtgärdsplanering

ü  Avancerade frekvensanalyser för att undvika falsklarm, som kan skapas av konstant mekaniskt brus från t.ex. transformatorer, kraftgeneratorer, värmepumpar och luftkonditioneringsapparater.

ü  Grafisk visning av alla historiska ljudhistogram, frekvensspektrum och korrelationsdata för att kunna manuellt jämföra och finna svårfunna läckor.

ü  Fjärrövervakning från var som helst i världen. Det går även att begära hjälp av Gutermanns specialister för att få hjälp vid knepiga läckutredningar.

ü  Automatisk fri uppgradering av programvara under systemets livstid.

 

Rapport från testmätning med HISCAN

 


 

Testen av HISCAN gjordes den 30de maj 2017 på en DN900 försträckt betongledning. Avståndet mellan givarna placerade på luftare var 586 m. Mitt emellan låg ytterligare en mätbrunn, på vilken en ½” kulventil monterades och vattenmängd mättes.  Trycket på vattnet uppskattades till omkring 3 bar

 

När man sätter ut

HISCAN loggrar erhålls

automatiskt plats på

kartan och avståndet

mha GPS i enheten

 

 50 liter/min (11 gallons/min)

20 liter/min (4,4 gallons/min)

 

Bägge mätningarna visade klart till 100% att det fanns läcka 211,7 resp 217,0 meter från A. Det skiljer sig lite från verkligt avstånd, men var en känd avvikelse för de två använda test-loggrarna. Produktionsloggrar är kalibrerade. Intressantare är att även den indikerade alternativa läckan på 20 liter/min, som var verklig läcka, och vid senare mätning kunde uppskattas till <5 l/min.

Det visar att mängden information som samlas med HISCAN ligger i nivå med vad som korrelatorn Aquascan TM2 kan få fram med analog teknik.

 


                                 

                                                  

       Maj18