AQUATRACER          MAGSCAN

           

Bästa möjliga frekvensområde för att hitta ledningar

 

Fördelar

- Möjligt kontrollera resistans och signalstyrka före mätning så att garanterar god kontakt föreligger

- Impedansoptimerad givare. En 1 W sändare (kraftig som 5W) ger lång batterilivslängd. Finns även 5W.

- Olika sökfrekvenser. 82KHz för järnledning, 1kHz för kopparledning, 9,8 och 33kHz för elledningar och 145kHz för att få med alla ledningar före en grävning.

- Normalt ger ”peak mode” bästa mätning. Med helt fyllda ledningar kan dock”Null mode” ge ett mer tillförlitliga resultat.

- Sökfrekvenser för sonder är 512, 640Hz och 33kHz

- Knappen DJUP ger djupet på10% när.

- Signalstyrka och djup visas samtidigt på display. Synligt även på natten.

- Ergonomisk, lätt och balanserad för enkelt handhavande.

För att upptäcka magnetiska material

- DN100 järnrör<1,8 m djup

- Armaturer < 2 m djup

- Lock ner till 0,6-0,8 mm

- Ståltankar ner till 3 m

 

Fördelar

- Med Magscan kan man avgöra formen – t.ex. runda lock, ventiler på ledning, fyrkantiga brandpostlock

 

- Om elledning finns i närheten erhålls ett drillande varningsljud

 

Leveransinnehåll

-Detektor

-Bruksanvisning

-Stoppad bärväska