HYDROBOX

                                                                     

För anslutning av olika

hydrauliska verktyg, som

gör att fordon med

hydraulpump kan klara

de flesta uppgifter

 

1 - Hydrauloljetank

2 - På / av ventil

3 - Radiatorer

4 - Monteringsplatta

5 - Kylfläkt

6 - Oljefilter

Sugledning från tanken

Tryckledning från pump+ ventil

 

        

 

FÖRDELAR 

-          Kan enkelt monteras i fordon eller under flak

-          Kan monteras på alla fordon med  hydrauliskt system

Normalt  räcker 30 l/min och 160 bar

-          Kompakt och med låg vikt – onödiggör extra kompressorer

-          Har passande såg, pump, elgenerator , fläkt, borr, kran, kompressor, vinsch för de flesta gatu-  och räddnings-arbeten

-          Klarar även ”ryska vintrar”

 

TEKNISKA FAKTA                                 

Kapacitet: Max 42 l/min Max 210 bar

Två elradiatorer, 12 VDC radialfläkt.

3-vägsventil med övertrycksventil

Ackumulatortank min 15 L

Vikt 38 kg, Dimension BxDxH 48x30x45cm

Tunnare olja rekommenderas under -10°C