HYDRAULISKA PUMPAR-

                                                   

-     Oslagbar kombination av styrka, vikt och dimension.

-     Hög säkerhet, då ingen el behövs i närhet av vatten.

-     Kan gå torr, dvs god tillförlitlighet trots låga krav på installation

-     Mekaniskt oöm, självsmörjande och tål att saker fastnar utan följdskada

-     Flexibel matning från hydraulpump på fordon, traktor, kraftaggregat, båt etc

-     Enkelt underhåll som klaras av egen eller lokal verkstad

-     Har den lägsta livscykelkostnaden

-     Finns som ATEX klassad

 

 

Bild SP20

 

 

SP20

För pumpning av dricks- och dränvatten. Heter SP21 i ATEX klassad version.

DATA

Kapacitet: max 800 l/min

Tryck: max 3.5 bar (35 m )

Partiklar: max 30 mm

Material:

Pumphus – rostfritt

Pumphjul: Friströmshjul,

                kromlegerat hårdstål

Dimension: Bredd 22 cm

Anslutning: 2” invändig gänga

Vikt: 8 kg

Hydraultryck:  100-210 bar

Hydraulflöde:  15-30 l/min

Önskat flöde ;  20l/min

 


 

WP25

För pumpning av dricks- och dränvatten

 


DATA

Kapacitet: max 1600 l/min

Tryck: max 4.5 bar (45 m )

Partiklar: max 20 mm

Material:

Pumphus – hård aluminium

Pumphjul: Friströmshjul,

                kromlegerat hårdstål

Dimension: HxB 30x30 cm

Anslutning: 2,5” invändig gänga

Vikt: 9,5 kg

Hydraultryck:  100-210 bar

Hydraulflöde:  15-38 l/min

Önskat flöde ;  30l/min

Snabbkoppling: ½ ”

 

 

 

SP35

För pumpning av spillvatten

 


DATA

Kapacitet: max 1900 l/min

Tryck: max 3.5 bar (35 m )

Partiklar: max 50 mm

Material:

Pumphus – rostfritt

Pumphjul: enkanalshjul,

                rostfritt

Dimension: HxB 37x35 cm

Anslutning: 3” invändig gänga

Vikt: 17 kg

Hydraultryck:  100-210 bar

Hydraulflöde:  15-38 l/min

Önskat flöde ;  30l/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP45

För pumpning av spillvatten

 


DATA

Kapacitet: max 3000 l/min

Tryck: max 1,6 bar (16 m )

Partiklar: max 70 mm

Material:

Pumphus – rostfritt

Pumphjul: friströmshjul,

                kromlegerat stål

Dimension: HxB 50x40 cm

Anslutning: 4” invändig gänga

Vikt: 28 kg

Hydraultryck:  140-210 bar

Hydraulflöde:  30-45 l/min

Önskat flöde ;  38l/min

Snabbkoppling ½”

 

 

 

 


SP55

För pumpning av spillvatten

Med skärande pumphjul för gräs etc

 

DATA

Kapacitet: max 5500 l/min

Tryck: max 2,9 bar (29 m ) 

Partiklar: max 55 mm

Material:

Pumphus – gjutjärn

Pumphjul: centrifugal med knivar,      SG4 enhet                          Skärande pumphjul

                hårdstål

Dimension: HxB 80x50 cm

Anslutning: 5” invändig gänga

Vikt: 95 kg

Hydraultryck:  150-350 bar

Hydraulflöde:  60-100 l/min

Snabbkoppling ¾ ”

 

Möjligt att komplettera med

SG4 mixer funktion för att undvika

att pump sätter igen.

 

 

 

 


SP65

För pumpning av spillvatten

Med skärande pumphjul för gräs etc

 

DATA

Kapacitet: max 8000 l/min

Tryck: max 3,9 bar (39 m ) 

Partiklar: max 65 mm

Material:

Pumphus – gjutjärn

Pumphjul: centrifugal med knivar,      SG4 enhet                         Skärande pumphjul

                hårdstål

Dimension: HxB 90x55 cm

Anslutning: 6” invändig gänga

Vikt: 135 kg

Hydraultryck:  150-350 bar

Hydraulflöde:  60-100 l/min

Snabbkoppling ¾ ”

 

Möjligt att komplettera med

SG4 mixer funktion för att undvika

att pump sätter igen.

 

 

 

SG4 SLURRY VENTIL

Monteras på SP55 och SP65 för att kombinera rundpumpning med utpumpning.

Rundpumpning minskar viscositet och partikelstorlek, så att normal utpumpning kan ske. Kan monteras av och på pumparna på några få minuter.

 


Diameter: 6”

Längd: 370 mm

Vikt 12 kg

Öppningar: 3 st