AQUASCAN 620 L

 

 

 

 

 

Den mycket kompakta och lättanvända Aquascan 620 L laptop/ surfplatte-korrelatorn, som använder senaste frekvens- och trådlösa tekniken för ett enkelt handhavande och med ett Autofilter som kan finna läckor på alla sorters material.

 

 

 

Den är enkel - ditt barn skulle kunna identifiera läckor med den

 

Aquascan 620L-programmet är baserat på Gutermanns fullständigt omgjorda Java-baserade programvara. Byggd på samma plattform, och ger samma enkelhet i användargränssnitt som ”bäst i test” korrelatorn Aquascan TM2.

Den har även fått en del av TM2:s funktioner, vilket gör denna bärbara dator för generering av korrelering mycket effektiv.

Det gäller både erfarna operatörer och för relativa nybörjare.Det mycket sofistikerade "Autofiltret "väljer automatiskt det mest relevanta frekvensbandet av intresse vid korrelering. Därefter förstärks de ytterligare för att skapa en accentuerad topp. Inget behov av att manuellt försöka modifiera bandbredd för att identifiera eventuell läcka.

Aquascan 620L gör det möjligt att kunna hitta två läckor vid samma korrelation.

Den kan användas överallt och är flexibel i användningen

 

Den mångsidiga bärbara korrelatorn Aquascan 620L är din korrelator som klarar alla standardsituationer.

Den uppnår ett klart och exakt resultat på alla material med sin standard Aquascan accelerometer sensorsändare.

Den kan kompletteras för extra svåra situationer – speciellt längre avstånd på plaströr och grövre diametrar med Gutermanns rostfria hydrofon. Det ger ytterligare 2-4 ggr högre känslighet för att finna läcka.

Programvaran skall köras på Windows-baserad dator - sedan är det inte beroende av fabrikat, pris eller typ laptop, militärt rustik dator som tål att tappas eller surfplatta.

 

 

Arbetar helt trådlöst för snabbt, säkert och enkelt handhavande

Aquascan 620L bygger på en beprövad sladdlös sensorteknik från den legendariska Aquascan 610 korrelatorn. De kombinerade accelerometer sensortransmittorerna kommunicerar via radio trådlöst med CommLink, som med bluetooth för över information till datorenhet. CommLink tillåter operatören att stänga brunnslocken under korrelations- arbetet. Inget kablage förutom när hydrofoner används och accelerometrarna fungerar som radiosändare. Den kablagelösa användningen gör det mindre riskfyllt att arbeta i gatumiljö, och underlättar säkerhetsarbetet i offentlig miljö.Slutligen betyder det att arbetet förenklas och få komponenter behöver hållas reda på.

20160904_115028

 

TM2 hydropfone

Dra nytta av det senaste mjukvarutekniken

Den senaste Gutermann programvaran – för bärbara datorer - bygger på de mest avancerade matematiska korrelations- algoritmerna i branschen. Det ovannämnda "Autofiltret" tar bort tvetydighet och ger både snabba och automatiska resultat. Funktionen "Notch filtering" tar bort elnätljud från ljudspektret, Det  inkluderar även de högre övertonerna. Den rena och tydliga korrelationen, som visas på skärmen visar är koherensanalys, tvärspektrumanalys och de två sensorernas lästa spektra De kan alla lätt slås på eller av på skärmen när som helst. Korrelationsfiler kan sparas och exporteras för att göra efterföljande analys eller om korreleringar,

eller för att få en åsikt av en tredje part eller av Gutermann experter.

Gutermann produkter, inkl Aquascan 620L tillåter gratis mjukvaruuppdateringar över hela produktens livslängd.

 

Hur arbetar Aquascans AUTO-filter?

 


Ofiltrerat

En mätning över hela frekvensområdet (rosa fält)ger en mycket dålig sannolikhetsbild för läcka (här 11%), då en läcka ger ifrån sig en ljudbild från ett visst frekvensområde. Frekvensbilden beror till stor del på ledningsmaterial.

Manuellt filter

Genom att manuellt markera ett koherensområde, dvs där bägge accelerometrarna hör likartade ljud, så har här sannolikheten ökat

till 30% och en topp börjar synas

 

AUTO-filter går automatiskt igenom alla möjliga olika frekvens-områden oberoende på material, och justerar/optimerar frekvensgränserna för att skapa högsta möjliga läcksannolikhet.

I detta fall ökade frekvensbandet enbart med 10-20Hz åt vardera hållet och läck-sannolikheten blev 83%. Det är inte praktiskt möjligt att kunna göra sådana här optimeringar manuellt i fält.

Sannolikheten blir högre om läckan är tvärs på ledningen, och blir lägre om läcka ligger på en sidoledning t.ex. läckande brandpost eller längsgående spricka pga att ljudet kommer från en större yta.

     

AUTO-filtret arbetar för att finna frekvensområden , som ger hög läcksannolikhet. Den värderar olika områden mot varandra. Det gör att det frekvensområde, som har störst sannolikhet (här 98%, ljusröd) visar det frekvensområdes ”träffbild”, men den visar även en möjlig Alternativ läcka (grått frekvensband).

Klickar man på det grå fältet , så blir det rosa och Alternativa läckans plats och sannolikhet( här 57%) visas.

 

OBS! Man skall alltid vara misstänksam på läckor indikerade inom 5% från ändpunkt pga osäkerhet i ljudhastighet. Mät helst om från annan punkt.

 

Nu ligger den alternativa läckan inte så långt från den första läckan, som hade högre

sannolikhet. Den första läckan kan därför störa träffbilden för den andra.

Med ”Dämpa pik”, kan man ta bort ett störande område t.ex. alternativ läcka, trolig

mittkorrelation, känd störning som pumpstationsbrus utanför mätområdet. I detta fall

medförde det att sannolikheten ökade från 57% till 87%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


El-filter - tar bort 50/60 Hz och eventuella övertoner om det finns elektriska störningar. Annars kan den förstöra viktig information. Läcksannolikheten utan el-filter är 62% (t.v. ) men med el-filter påslaget försvinner viktig information (bredare pik) och sannolikheten är nere på 31%.(t.h.)

 

 

 

 

 

 

 

 


Mäta ljudhastigheten i aktuell ledning

Med känd läcka registrerat av korrelator med manuellt filter utanför eller mellan mätpunkter, kan man

kontrollmäta ljudhastigheten i ledningen, och få mer exakt placering av ej funnen läcka. Med känd läcka utanför

kan man även mäta exakt avstånd mellan mätpunkter.

 


I en leverans ingår:

1  st Korrelatormottagare (bärbar CommLink) med bilantenn på magnetfot

1  par Stereohörlurar

2  st Accelerometrar / sensorer med magnet

1 st 12V fordonsladdningskabel med 3 kontakter för laddning av

        mottagare och sensorer

1 st 110-240V nätadapter

1 st Rustik hård väska

1 st Bruksanvisning och programvara på svenska

1 st Livstids uppdatering av programvaran

2 Års garanti

 

Extra tillbehör, som kan köpas till

1 Avancerad robust Windows surfplatte PC med pekskärm och

2 st laddbara batterier

1 lågkonfigurerad förkonfigurerad bärbar dator

1 par rostfria hydrofoner i stål

 

 

 

Tekniska specifikationer

Rörmaterial               För alla vanliga rörmaterial inkl blandat material på sträckan

Ljudhastighet:           Integrerad ljudhastighetstabell för olika material och möjligt mäta på plats.

Filter :                        Automatisk filter, manuellt filter, elfilter

Frekvensanalys:        FFT med hög upplösning, koherensanalys och tvärspektrumanalys

Frekvensrespons:     1-5000 Hz

Sudda toppar:           Obegränsad möjlighet  för användare

Maximal korrelation: Obegränsad tidinspelning per korrelation

Minneskapacitet:      Begränsad endast efter storleken på datorns minnesenhet;

                                 Valfri efterbehandling av korrelation med ändrade parametrar

Sensorer:                  Ultra kompakta piezo-keramiska sensorer med hög känslighet med integrerad radio

                                  sändare och magnetisk fastsättning

Utsignal:                   Trådlös överföring från sensorer till bärbar länk och från bärbar länk till dator

Ingångar:                  Flerfunktionsuttag på sensorer för batteriladdning, anslutande hydrofoner, jordmikrofon/ handsond

Batteri:                      Laddningsbart 3,7V litiumpolymerbatteri (fordons (12VDC) eller inomhusladdning (230VAC)

Drifttid batteri           upp till 8 timmar (sensorer) , CommLink  upp till 12 tim

Mått                           CommLink: 200x110x30 mm , acceleratorer/sensorer Ø62x158 mm

Vikt:                           CommLink: 0,4 kg ; acceleratorer/sensorer: 0,9 kg

 

 

Maj18