ZONESCAN  ALPHA

-    det fasta övervakningssystemet

 

 

 

 

 

Det enda verkligt automatiska obemannade systemet, som kan övervaka ledningsnätet. Om läcka uppstår indikeras och korreleras läckans plats fram. Sparar vatten, minskar kostnaden och ger underlag för framtida underhållsplanering, och under det man administrerar annat på kontoret.

 

 

 

 

 

 

 

Få kontroll över ledningsnätet

Allt fler och fler smarta städer installerar ZoneScan Alpha, som sitt system för att långsiktigt och

systematiskt minska vattenförluster i ledningsnätet. Efter en installation kommer systemet automatiskt

att meddela dig varje morgon om varje misstänkt läcka i det övervakade rörnätet och samtidigt ange

exakta läge för varje läcka. Programvaran hjälper dig sedan med att hantera utvärderings- och

reparationsarbetena samt hålla reda på all händelsehistorik. Det ger er ett optimalt verktyg för kontroll

på ekonomin kring dricksvatten produktion och ledningsunderhåll.

 

 

Varför ZoneScan?

Helt automatiskt och obemannat system. Installationen av systemet utförs alt. övervakas av

GUTERMANN för att garantera full täckning av det definierade området av rörnätet. Inget ytterligare

behov av arbetstid för att kontrollera läcksökningen, då läckor identifieras automatiskt. Ny läcka

rapporteras inom 24 timmar. Tack vare den avancerade spektrumanalysen utesluts falska läckor och

andra störningar automatiskt.

 


Automatiskt larm, prioritering,

placering

Installationen av utrustning görs eller (med egen

personal) övervakas av GUTERMANN, som

även gör idrifttagning. Det säkerställer funktion

och täckning av ledningsnätsområdet.

Installationen medför att mänsklig fältinventering

inte längre är nödvändig. Nya läckor upptäcks inom 24 tim, och identifieras automatiskt samt plats för

läckan visas. Tack vare avancerad analys, så identifieras falska ljud genom frekvensanalys (t.ex.

elstörningar), vilket minskar driftkostnaderna.

 

Konstruerad och anpassad till verkligt

 behov

Zonescan Alpha-tekniken är resultatet av många års utveckling

av hårdvara och mjukvara Kombinerad med 50 års ständig

arbete med matematisk korrelationsteknik, egen tillverkning

av nyckelkomponenter (t.ex. radioöverföringen), så leder

GUTERMANN utvecklingen. Systemet klarar

-20C till +80C, och loggrarna klarar minst 5 års drift innan

batterier behöver bytas.

 

Fördelarna med ett fast nätverk

Bortsett från fördelen i minskad arbetstid för läcksökning – rutinmässigt och akut, så ger ett fast närverk

mer exakt resultat. Anledningen är mindre utplaceringsfel och en större mängd över tid insamlad data.

Det gör att man kan finna än mindre och svårare läckor. Dessutom larmas det inom 24 tim om nya

läckor och reparationer kan utföras snabbare. Allt för att minska vattenförlusterna. Erfarenhetsmässigt

är det mycket märkbart.

 

 

 

ZoneScan-plattformen är flexibel

Din ZoneScan-installation kan skräddarsys till ert specifika behov, storlek och infrastruktur. Ni kan

täcka ett område av 20 till flera tusen mätpunkter. Ni kan använda de befintliga GPRS/Wi-Fi nätverken.

Samma loggrar fungerar även för punktinsatser t.ex. för ”Lyfta & Flytta” användning (punktvis insats)

eller ”Köra-förbi” användning (efterkontroll, rutinkontroll av område). Det gör att man kan testa tekniken

innan beslut fattas om exakt var ett fast nätverk är lämpligast. Alla gjorda mätningar – oavsett

arbetsmetod -  kan läggas upp i samma databank för senare analys.

 

Attraktiva och mångsidiga gränssnitt

Det befintliga ledningsnätet läggs upp med KLZ-fil. Det ger information så varje logger kan ge platsen

för läckindikation och visa den på en kart (Google Maps ller StreetView-gränssnittet). Varje logger kan

avläsas individuellt eller korskorreleras med annan logger. Särskilt program i dator gör det möjligt för

användaren att utföra avancerad filtrering och spektralanalys. En speciell ”läcksannolikhet” räknas fram

för att underlätta prioriteringen. I systemet finns verktyg för att justera plats för logger, ändra

ledningsdata (material, diameter) om importerade GIS-data inte är korrekta.

 

  

 

Full överblick av vad som sker

En särskild "Underhålls- skärmbild" ger en komplett överblick över hela Zonescan-nätverket. För varje

enskilt system komponent operatören kan hämta ett brett sortiment av information. Systemet genererar

en automatisk anpassningsbar alert om det är något problem med någon av loggrarna eller

repeatrarna t.ex. är batteriespänningen låg, inte svarar pga dålig antenn, blivit stulna, placerad på

annan plats, extrem utomhustemperatur. På det sättet har användaren full kontroll på driften av alla

ingående komponenter.

 

Självlärande system

ZoneScan Net-programvaran är utformad för att bli mer effektiv över tiden. Du får en stor databas av

historiska läckage och ljuddata inklusive riktiga ljudinspelningar och du kan lägga till specifika plats-

observationer som ljud (t.ex. från el luftvärmepumpar och fjärrvärme) samt röregenskaper (t.ex. ålder,

material). Det ligger till grund för prioritering  av underhåll. Över tiden kommer ni att få successivt bättre

kontroll av ert ledningsnät. En Händelse modul hjälper er att även planera reparationsarbetena

effektivt.

 

Förbättra er image

Användandet av ZoneScan Alpha fasta ledningsnätsövervakningsprogram hjälper dig er

erfarenhetsmässigt minska förlusterna av vatten betydligt. Det kommer att hjälpa er förutse/larma innan

större rörbrott sker. Läckor, som kan orsaka betydande infrastrukturproblem. (t.ex. sjukhus som blir

utan vatten). Ni kommer också av ansvariga, kommande medarbetare och kollegor att betraktas som

en modern, miljömedveten och effektiv organisation, som har den bästa möjliga tekniska kontrollen.

 

 

 


 

 


1.       Repeater till gatulampor

2.       Antenn vid svåra lägen

3.       Handenhet för att installera

4.       CommLink för radio-Bluetooth

5.       Loggrar

6.       Alpha-sändare

 

 

Specifikation 

Korrelerande logger            

Repeater-station        

Alpha -enhet

Skyddsklass

IP68

IP68

IP67

Battery life

5 Years

5 Years

> 1 år eller obegränsat om solceller

Hölje

Aluminium

Aluminium i PVC -box      

Fiberarmerad polyester, UV tålig

Dimensions

10 x dia 4 cm                  

19.5 x 5 x 5 cm                             

15 x 10 x 10 cm

 

Vikt

310 grams

360 grams

1 kg

Drifttemperatur

-30° to +70°C

-30° to +70°C

 -30° to +70°C

 

Kommunication              

868 Mhz radio                    

868 Mhz radio               

Två-vägsradio in, GPRS eller Wi-Fi ut

 

Tekniska funktioner

· Antingen PC-programvara eller via webfunktioner på GUTERMANNs säkrade servrar

· Utläggning av loggrar och läckors placering med hjälp av Google Maps och StreetView.

· Läcka som visas med noggrannhet på 1 m baserat på korrelation av läcka från 2 loggrar.

· Obegränsad datalagring (hyrs till låg kostnad per mätpunkt)

· Möjligt att importera nätverksspecifika GIS- och ledningsdata i KML-format

· Underhållsläge för realtidskontroll av varje logger, repeater och Alpha-enhet

· Automatisk beräkning av läcksannolikhet baserat på flera timmars akustisk loggning

· E-postlarm för omedelbar läckanmälan

· Hantering av Händelsekort för uppföljning av reparationsarbete

· Avancerad spektrumanalys för att undvika falska läckalarm som skapas av konstant el eller mekaniskt

  brus

  som från kraftgeneratorer, transformatorer eller luftvärmepumpar.

· Dela med filer med andra - uppspelning av ljudinspelningar för bullertolkning av erfarna användare

· Grafisk visning av alla historiska ljudhistogram, frekvensspektrum och korrelationsdata för att  

  undersöka  svåra larmresultat

· Fjärråtkomst möjlig från var som helst i världen - även av GUTERMANN-specialister för att hjälpa till

  vid   svåra läcksökningar

· Automatiska uppgraderingar av senaste mjukvaruversionen.

 

 Hårdvarualternativ

· Skräddarsydda loggar (För brandposter ovan mark)

· Split-unit loggers (för att installera loggrar i mycket små kamrar)

· Alfa strömkälla: solkraft eller kraft via USB

· Stålöglor på loggrar som stöldskydd

· Integrering i kundspecifik radio/kommunikations-infrastruktur

· Per land anpassad radiofrekvens