AQUASCAN 620L

Så enkel att även ett barn kan finna läckan!

AQUASCAN 620L:s mjukvara är baserad på GUTERMANNs

helt omgjorda Java-baserade programplattform., som gör det

enkelt att starta, filtrera och lägga in data. Det är samma program

 som utvecklats för storebror Aquascan TM2.

Den innehåller även en del av de fördelar TM2 har. Den är

anpassad för både erfarna som för nya inom professionen

läcksökning. Det mycket långt utvecklade ”Auto-filtret” väljer

själv vilket frekvensband som ger högst sannolikhet för att vara

en läcka, och förstärker därefter även det aktuella områdets

signaler för att stärka pikens position.

Det är inte längre nödvändigt – även om det står var och en

fritt att försöka - att själv försöka manuellt optimera ytterligare

signalbild. Det är inte längre någon tvetydighet om det är en

läcka. AQUASCAN 620 L gör jobbet och kan även i samma

korrelation peka ut plats för ytterligare läckor om den har en

egen frekvensprofil.

 

Den kan användas i många sammanhang och är mycket flexibel. TAQUASCAN 620 L kan göra

många saker och är därför en mycket prisvärd korrelator för de allra flesta situationer. Den ger exakta

resultat och klarar alla material. Den gör det genom att använda de små kompakta sensorerna.

Skulle behovet uppstå av extra hög känslighet för mjuka plastledningar och överföringsledningar

med stora diametrar, kan utrustningen kompletteras med rostfria hydrofoner. Mjukvaran fungerar

på alla Windowsbaserade operativsystem. Det kan vara på bärbara datorer till läsplattor till

specialdatorer för militärt bruk. Önskad datorenhet kan erhållas från Gutermann.

 

Helt sladdlös konstruktion för snabbare och säkrare hantering.  AQUASCAN 620L bygger

 sin teknik på sin långa erfarenhet av sensorer som är hopbyggda - piezoelektrisk kristall- förstärkare

och radioenhet. Det medför att man kan sätta ut sensorerna under brunnslocken i gatan, och stå bredvid

gatan/vägen och göra korreleringen. De enda kablar som krävs är de som går mellan hydrofon och

sensor/sändare. Det är enkelt att utföra långa korreleringar, som kräver tid för att

samla in tillräckligt med information för att statistiskt kunna placera läckan. Den kompakta konstruktionen minskar även störningar

av mätsignaler, som kan ske i kontakter och i ledningar. Signaler överförs analogt via radio till CommLink, vilket gör att man

liksom för LP jfr med CD-skivor får en något lite bättre ljudbild vid jämförelse mellan givarsignaler.

 

Drar nytta av den senaste mjukvaruutvecklingen. GUTERMANNs

mjukvara är byggd på den senaste och mest avancerade tekniken för

korrelationsalgoritmer. Det tidigare nämnda ”Autofiltret” tar bort alla

tvetydigheter och ger snabba och klara svar. Ett ”Notch-filter!” tar bort

de störningar som kommer från el och dess övertoner. Skärmen visar

koherens-analys, korsspektrumanalys,  de två givarnas frekvensbilder,

Alla kurvorna kan enkelt läggas till eller tas bort från skärmen.

Korrelationerna kan sparas och skickas iväg. De kan göras nya

korrelationer i  efterhand om t.ex. man finner att material eller avstånd

inte stämde. Det är även möjligt att skicka till gjorda korrelationer till

GUTERMANN för att få ett utlåtande från experter. Det är även viktigt

att veta att för alla Gutermann-produkter, så ingår livstids uppdatering

av mjukvaran. Det gör att bra korreleringar kommer att bli ytterligare bättre.

 

innehåll

1 CommLink som tar emot signaler och som har en radioantenn, som kan sättas på biltaket.
1 Ett par bra stereohörlurar.
2 Sensorer – med starkt magnet – som tar upp signaler, omvandlar och skickar med radio till CommLink.

2 Stativ med 2 m extra kabel för kommunikation när ledning/spindel ligger djupt.
1 12VDC billaddare med anslutning för att ladda alla tre enheter(CommLink och sensorer)
1 Omvandlare från 110VDC/230VAC till 12VDC och anslutning till billaddare
1 Bruksanvisning
2 Års garanti

 

 


 

Tillbehör

1 Dator som tål stötar (Militär standard)
1 Prisvärd laptop
1 Rostfria hydrofoner
1 Bärväsk

                                                                         Givare ansluten till hydrofon               Givare kompakt och får

                                                   plats under lock

 

Teknisk specifikation

Ledningsmaterial

Alla vanliga ledningsmaterial och blandmaterial finns inlagda med ljudhastigheter för olika standarddiametrar. Det finns även möjlighet att mäta ljudhastigheten i en ledning.

Filter

Auto-filter, manuell filterinställning, filtrering av el 50/60Hz och dess övertoner.

Frekvensanalys

Hög upplöst FFT(via snabb Fourier transformering), koherensanalys (ev samband mellan två slumpmässigt insamlade mängder data), korsspektrumanalys (mönsterigenkänning), och dess korskovarians(sannolikhetsberäkning för att det är samma mönster)

Frekvensband

1-5000Hz

Undertryckande av pik

Väljs av användare

Max korrelation

Obegränsad tid för insamlande av data för korrelation

Minnesbegränsning

Begränsas enbart av datorns kapacitet. Finns möjlighet till göra om korrelation med sparade data och ändrade parametrar.

Givare/sensorer

Mycket kompakta med piezo-elektriska kristaller som har mycket hög känslighet. Integrerat med omvandlare och radiosändande enhet för att minimera störningar.

Utgående signal givare

Trådlös överföring med radiolänk till CommLink enhet, som jämför signaler och kommunicerar med dator via Bluetooth.

Ingångar

Flerfunktionsingångar för laddning av batterier, ansluta hydrofoner, markmikrofoner, lyssningsstav.

Batterier

Givare: Uppladdningsbara 3,7 VDC Li-jon batterier. Laddas från cigarettuttag (12VDC) eller från 110VDC/230VAC uttag

Batteritid

Givare upp till 8 timmar för fullt laddad givare

Dimensioner

CommLink kopplad till bilantenn: 200x110x30 mm. Givare: Ø 62 x 158 mm

Vikt:

CommLink 0,4 kg. Givare 0,9 kg/st