CV

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


 VA Projekt & Administrations kunder för

tjänster bl.a.

 

   - Hässleholms kommun

   - Halmstads kommun

   - Pumpteknik

   - Malmsten AB

   - Sweco

   - Swimtec AB

   - Trafikverket

   - Östra Sands stugförening 

 

 

 

CV


Ansvarig i kommun för VA, gator, parker och trafik                                            (10 år)


Projektledare för bl.a. reningsverksbyggen och driftentreprenader                          (6 år)


Godkänd besiktningsman SBR


Projektledare byggnation av simhallar

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Copyright © All Rights Reserved.