CV

CV

 

Ansvarig i kommun för VA, gator, parker och trafik (10 år)

 

Projektledare för bl.a. reningsverksbyggen och driftentreprenader (6 år)

 

Godkänd besiktningsman SBR

 

Projektledare byggnation av simhallar

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

 VA Projekt & Administrations kunder för

tjänster bl.a.

 

   - Hässleholms kommun

- Halmstads kommun

- Pumpteknik

- Malmsten AB

   - Sweco

- Swimtec AB

   - Trafikverket

   - Östra Sands stugförening

 

 

 

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg

 

Tel: 0346-450 330

0766-236 802

 

E-post info@vaprojekt.se

 

Copyright © All Rights Reserved.