CV

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


CV


Ansvarig i kommun för VA, gator, parker och trafik                                            (10 år)


Projektledare för bl.a. reningsverksbyggen och driftentreprenader                          (6 år)


Godkänd besiktningsman SBR


Projektledare byggnation av simhallar

 VA Projekt & Administrations kunder för

tjänster bl.a.

 

   - Hässleholms kommun

   - Halmstads kommun

   - Pumpteknik

   - Malmsten AB

   - Sweco

   - Swimtec AB

   - Trafikverket

   - Östra Sands stugförening 

 

 

 

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Copyright © All Rights Reserved.