CV

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg

 

Tel: 0346-450 330

0766-236 802

 

E-post info@vaprojekt.se

 

CV

 

Ansvarig i kommun för VA, gator, parker och trafik (10 år)

 

Projektledare för bl.a. reningsverksbyggen och driftentreprenader (6 år)

 

Godkänd besiktningsman SBR

 

Projektledare byggnation av simhallar

 VA Projekt & Administrations kunder för

tjänster bl.a.

 

   - Hässleholms kommun

- Halmstads kommun

- Pumpteknik

- Malmsten AB

   - Sweco

- Swimtec AB

   - Trafikverket

   - Östra Sands stugförening

 

 

 

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Copyright © All Rights Reserved.