Tjänster

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg

 

Tel: 0346-450 330

0766-236 802

 

E-post info@vaprojekt.se

 

PROJEKTLEDNING, GODKÄND BESIKTNINGSMAN

- Ombyggnad vatten-/reningsverk

- Ombyggnad simhallar

- Installation LTA, rörentrepenad

- Omhändertagande av industriellt

processvatten

 

- Förbesiktningar

- Slutbesiktningar

- Garantibesiktningar

enligt AB och ABT

- Av VA-installationer och

ledningsnät.

Copyright © All Rights Reserved.