Hydraulmaskiner

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg

 

Tel: 0346-450 330

0766-236 802

 

E-post info@vaprojekt.se

 

HYDRAULDRIVEN UTRUSTNING

 

Vid arbeten med vatten, så har hydrauliska maskiner en stor fördel vad gäller arbetsmiljö.

- Kan ge stor effekt trots låg vikt.

- Ingen risk för kortslutning av el / strömförande delar

- Oftast mycket robusta maskiner med låga krav på underhåll

- Kan matas från fordon, båtar eller enskilda aggregat

 

 

Produkt

Specifikation

Hydraulkraft

El / bensindrivet aggregat

Hydrobox

Fördelningscentral i fordon

Dränpumpar

SP20 800 l/min, 35 m

WP25 1600 l/min, 45 m

SP35 1900 l/min, 35 m

SP45 3000 l/min, 16 m

SP55 5500 l/min, 29 m

SP65 8000 l/min, 39 m

 

Slurryventil

För rundpumpning som ger viskositetsminskning till SP55 och SP65

Asfaltsåg

Cirkelsåg med vagn för sågning av asfalt

Rörsåg

Spännes fast på röret. Bygger mycket lite under rör. Klarar upp till DN400 utan guide. Upp till DN800 med guide. Alla material.

Anborrning

Anborrning av rör <1"

Kärnborrning

 

Borrning under vatten

Hammarborr

 

Stark hammarborr

Fläkt

2000 m3/tim, DN200

el/hydraul/ bensin

Handsåg

För handkapning

 

Copyright © All Rights Reserved.