Ledningsnät UH

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg

 

Tel: 0346-450 330

0766-236 802

 

E-post info@vaprojekt.se

 

LEDNINGSNÄT

UNDERHÅLL

Produkt

Specifikation

 

 

Brunnslock i komposit

Tysta , 70% lättare brunnslcok

ÖPPNA BRUNNSLOCK

 

LockUp Magnet CL10

Lyfter tunga brunnslock med hjälp av 16 magneter och skonar ryggen tillsammans med lyftvagn APS 80/90.

LockUp Bananmagnet CL11

Lyftmagnet mwed 17 magneter, för järn/cementlock

LockUp Minimagnet CL3

Lyftmagnet för mindre servislock

LockUp Magnetpåse

Påse för att ej magneter skall fastna vid lagring

LockUp Magnetok

Ett ok för att använda två magneter till en lyftvagn

LockUp Lyftvagn APS90

Lyftvagn med ergonomisk lyftkapacitet på 300 kg!

LockUp Lyftvagn APS80

Lyftvagn med ergonomisk lyftkapacitet på 240 kg!

LockUp Lyftkrokar

För lock av icke magnetiskt material och extra fastsatta lock med lyfthål

LockUp Magnet PM500

Lyftdon som kan användas med grävare

LockUp Lyfthake LB4

Enkel hake för lyft och rensning

LockUp Lyftpik LB7

Pik för att hamra in i springor och lyfta

LockUp Hammarspett MZ120

Spett för att lossa fastsatta lock

LockUp Lyfttving LB8

Specialtving för att lyfta galler som sitter fast

Hydralift

Lyfter brunnslock upp till 1500 kg

VRIDA VENTILER MANUELLT

 

Lås servisventil

Lås för servisventiler som följer DIN 3223E

Brandpostlås

Rostfritt brandpostlås för Typ A/B/C för vajerlås eller hänglås.

Praktimo

Element, torkställning för skor och kläder. Kan även fås med elpatron

NYHET!

NY

Copyright © All Rights Reserved.