Industri

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg

 

Tel: 0346-450 330

0766-236 802

 

E-post info@vaprojekt.se

 

Rening av processvatten från t.ex.

- garverier

- målerier

- kemiföretag

- verkstadsindustrier

Vanligt förekommande kommunala reningskrav

Produkt Specifikation

INDUSTRIPROCESSER

Flotationsanläggning för bl.a målningsanläggningar,verkstad

Automatisk flockningsanläggning

Manuell flockningsanläggning

Slampress för 30 liter satsvis

Slampress för 60 liter satsvis eller kontinuerligt.

Copyright © All Rights Reserved.